Hållbarhetsarbete

Skrota bokslutspärmen och rädda skogen

Med våra digitala arbetsverktyg kan du skrota både bokslutspärmen och pappersrapporterna.Prova våra demoversioner, så planterar vi dessutom ett träd i Vi-skogen.
Wolter Kluwers samarbete med Vi-skogen är en del av vårt bidrag till en hållbar framtid. Tillsammans kan vi både spara och återuppbygga naturens resurser. 

Våra Produkter

Hos oss hittar du ett komplett stöd för bokslut, deklaration, revision och analys. Vårt skatteprogram var det första i sitt slag i Sverige.
Det har behållit sin ledande ställning och är en hörnsten i vårt programvarusortiment. Idag är stora delar av vårt utbud digitalt, som t ex våra molnbaserade lösningar Capego och finsit. Vi anordnar dessutom utbildningar som hjälper dig att hålla dig uppdaterad och arbeta maximalt effektivt.

Utvalda lösningar - Skatt & Ekonomi
Våra kunder finns inom redovisnings- och revisionsbyråer, företagsekonomi, skatte- och revisionsavdelningar, myndigheter, företag, bibliotek, universitet och företag i alla storlekar.
Utvalda lösningar - Hälsa
Utvalda lösningar - Styrning, Risk & Regelefterlevnad
Utvalda lösningar - Juridik
Back To Top