Hållbarhetsåtagandet

Wolters Kluwer har åtagit sig att uppfylla FN:s Mål för hållbar utveckling (SDG), som hanterar de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna som världen står inför. Vårt fokus är att bidra till tre hållbarhetsmålen som anges nedan. Vi stödjer och bidrar till dessa mål genom de innovativa produkter och tjänster som vi levererar, genom våra engagerade medarbetare, genom vår hållbara avkastning och genom vår samhällspåverkan. Wolters Kluwer bygger på en hållbarhetsgrund och har en ny treårig hållbarhetsstrategi för 2021 - 2023 som kallas ENGAGE. ENGAGE fokuserar på sex områden och bygger på vårt engagemang för stark styrning och affärsetik.

Vi stöder och bidrar till dessa mål genom innovativa produkter och tjänster vi levererar, genom våra engagerade medarbetare, genom vår hållbara avkastning och genom vår samhällspåverkan.

  • Samhällsengagemang

  • Minimera miljöpåverkan

  • Bästa praxis för vår kontorsmiljö
  • Ansvarsfull leverantörskedja

Samhällsengagemang

Vi stöder lokala organisationer genom att tillhandahålla kunskap, erfarenhet, hårt arbete och finansiering. Bortsett från bedömningen av det monetära värdet av våra bidrag, är vi med och påverkar effekten för organisationen, för miljön och för vår verksamhet, såsom engagemanget från våra anställda.

Under pandemin gör vi globala donationer och bidrar till hjälpinsatser. I Italien donerade vi åtta intensivvårdssängar och gav donationer till lokala sjukhus riktade mot coronavirusinsatsen. Vi skickade vårdpaket till anställda i Kina. I Nederländerna har Wolters Kluwer gjort en ekonomisk donation till Bernhoven-sjukhuset i Uden. Sjukhuset behövde fullständigt organisera om sina tjänster, scheman och anläggningar och har fullt ut transformerats till ett coronasjukhus som endast behandlar patienter som drabbats av coronaviruset. Donationen kommer att användas för inköp av utrustning, såsom kylmadrasser och rollatorer, speciellt för deras intensivvårdsavdelning, samt för rehabiliteringsutrustning för återhämtning för coronapatienter. Inköpet av denna utrustning är ett viktigt och mycket välkommet framsteg i vårdkvaliteten för coronapatienter i Bernhoven.

I New York City samarbetade vi med vår organisation för anläggningar och deras lokala postrum för att donera cirka 5000 ansiktsmasker till tre sjukhus i NY.

Minimera miljöpåverkan

För att visa vårt engagemang för att minimera vår miljöpåverkan har vi inkluderat våra resursrelaterade hållbarhetsambitioner i vår miljöpolicy:

  • Implementera miljöåtgärder med stora potentialer.
  • Fortsatt tillväxt för våra expertlösningar genom innovation och genom att utöka vår globala plattform och molnbaserade integrerade lösningar;
  • Förbättra processer och optimera kontorslokaler för att minska energi- och vattenförbrukningen och för att förbättra avfallshantering och återvinning;
  • Använda alternativa energikällor för att minska produktionen av växthusgaser;
  • Konsolidera och utlokaliser datacenter för att öka effektiviteten och minska energiförbrukningen; och
  • Minimera affärsresor genom att främja alternativ som digitala konferenser.

Bästa praxis för vår kontorsmiljö

Som en del av Wolters Kluwer's miljöprogram Green Is Green (GIG), vilket har som mål att leverera både miljöfördelar och kostnadsbesparingar, lanserade vi GIG Office-programmet 2019. Detta är ett grönt nätverk, lett av volontärer på över 40 av våra kontor för att implementera god grön praxis och skapa möjligheter för kollegor att förenas kring hållbarhet. En tävling utformad för att snabbt anta förändringar på "golvet" och öka engagemanget kring hållbarhet hölls under två månader. Över 1 300 anställda deltog i minst ett GIG-evenemang. Utmärkelser i fem kategorier delades ut till de kontor som var grönast, mest innovativa, mest engagerade, hade störst besparingar och bäst rapportering. Det vinnande kontoret kunde ge en donation till en valfri välgörenhetsorganisation och använda medel för ett grönt engagemang under 2020.

Ansvarsfull leverantörskedja

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer då vi tar vårt ansvar i leverantörskedjan. Vi granskar vår upphandlingsprocess kritiskt och strävar efter att uppnå en miljövänlig och socialt hållbar leverantörskedja.

Programmet för leverantörshantering inkluderar initial due diligence och fortlöpande granskning av tredjepartsrelationer. Detta hjälper till att säkerställa att leverantören tillhandahåller produkter och tjänster som överensstämmer med våra och våra kunders krav.

Leverantörer uppmanas att underteckna Wolters Kluwers uppförandekod för leverantörer och bekräfta om de är verksamma i ett eller flera av de listade länderna och branscherna.

Länder och branscher inom utvärderingsområdet. Om (i) produkten tillverkas i eller tjänsten levereras direkt från ett av de listade länderna och (ii) leverantören är aktiv i en av de listade branscherna, kräver vi att säljaren presenterar relevanta hållbarhetscertifieringar för vilka leverantören är certifierad. 

Dessa kan innehålla minst en av följande sociala certifieringar (eller likvärdiga): OHSAS 18001, ICTI, Smeta (Sedex), UL (PGA), SA8000, BSCI, ETI, ISO 37001.

Vi rekommenderar att leverantören också är certifierad för minst en av följande miljöcertifieringar (eller likvärdiga): ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EMAS, China Environmental Label, QC 080000, UL Environment, LEED, BREEAM.

Leverantörer av tryckta medier och kontorspappersprodukter måste certifieras av minst en av följande certifieringar: FSC, PEFC, SFI, EU Ecolabel, Nordic Swan, Blauer Engel.

Stöd företag till Vi-skogen

Wolter Kluwers samarbete med Vi-skogen är en del av vårt bidrag till en hållbar framtid. Tillsammans kan vi både spara och återuppbygga naturens resurser.
För oss på Wolters Kluwer är hållbarhet av stor betydelse och vårt engagemang för detta är en del av vår dagliga verksamhet. Genom att arbeta tillsammans med Vi-skogen vill vi stödja en god sak och bidra till att uppfylla Vi-skogens vision om att göra det möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv i en hållbar miljö
Katarina Thörnqvist, VD, Wolters Kluwer Tax & Accounting, Skandinavien.
När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.  

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Dessa länder är hårt drabbade av avskogningen och har under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.
Back To Top