Ako uľahčiť nutnosť stretávať sa osobne?

Klientska zóna Vám plne vynahradí osobné stretnutie, ktoré sú ešte obmedzované. So svojimi klientmi budete stále nablízko online.

Pusťte klientov do klientskej zóny, kde sa budú cítiť ako v bavlnke.


Vaši klienti môžu sami kedykoľvek:

 • nájsť informácie zo svojho spisu
 • bezpečne si vymieňať dokumenty
 • pozrieť sa na svoju poštu
 • uistiť sa o splnenej lehote
 • požiadať o tel./video konzultáciu
 • zadať úlohu
 • zaplatiť faktúry

Nastavenie a implementácia spravidla obsahuje:

 • Konzultáciu a zodpovedajúcu konfiguráciu siete a firewallu, aby bol bezpečný prístup z internetu
 • nastaviť optimálne DNS
 • nastavenie SSL certifikátov
 • zavedenie kancelárskych farieb a loga
 • zabezpečenie súhlasu s použitím Vašich zverejnených zmluvných podmienok služby
 • prípadné nastavenie viacstupňovej autorizácie 2FA (zriadenie a nastavenie účtu poskytovateľa SMS brány)
 • konzultácia k používaniu a nastavení schémy oprávnení z ktorých potom môžete pre klientov vyberať (potrebujeme súčinnosť Vášho IT správcu a zodpovedného pracovníka za projekt implementácie)

Technické informácie:

 • aplikácia beží ako modul aplikačného serveru Praetor, takže príprava zo strany klienta je jednoduchá a ide najmä o otvorenie portu 443 (štandardné https)
 • poskytovateľ SMS pre 2FA je dánska spoločnosť Gatewayapi (https://gatewayapi.com/ náklad je 0,03 € / sms)
 • v rámci inštalácie môžeme vytvoriť Let’s Encrypt certifikát a nastaviť automatickú obnovu

Zabezpečenie klientskej zóny:

 • šifrované spojenie (TLS)
 • bezpečná 2FA autentifikácia (overenie používateľa pomocou SMS alebo aplikácie Google Authenticator)

Chcem vedieť viac!

Back To Top