Pozrite si najvyhľadávanejšie tipy a skratky na overenie vašich právnych názorov.

Vďaka nápovede získate TOP 5 tipov pre úsporu času pri práci v ASPI.
Pre precíznejšie výsledky vyhľadávania, nižšie uvádzame zoznam skratiek, ktoré uľahčia vyhľadanie najdôležitejších zákonov/predpisov, paragrafov.

 

ASPI Skratka Predpis Názov predpisu Skratka predpisu v kombinácií s §
USTAVA 460/1992 Zb. Ústava SR USTAVA čl. 1 nájde a otvorí predpis Ústava SR na úrovni Čl. 1
OZ 40/1964 Zb. Občiansky zákonník OZ §10 nájde a otvorí predpis Občiansky zákonník na úrovni §10
OBZ 513/1991 Zb. Obchodný zákonník OBZ §10 nájde a otvorí predpis Obchodný zákonník na úrovni §10
OR 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri OR §10 nájde a otvorí predpis Zákon o obchodnom registri na úrovni §10
OSP 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok OSP §10 nájde a otvorí predpis Občiansky súdny poriadok na úrovni §10
CSP 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok CSP §10 nájde a otvorí predpis Civilný sporový poriadok na úrovni §10
CMP 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok CMP §10 nájde a otvorí predpis Civilný mimosporový poriadok na úrovni §10
SSP 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok SSP §10 nájde a otvorí predpis Správny súdny poriadok na úrovni §10
TZ 300/2005 Z. z. Trestný zákon TZ §10 nájde a otvorí predpis Trestný zákon na úrovni §10
TP 301/2005 Z. z. Trestný poriadok TP §10 nájde a otvorí predpis Trestný poriadok na úrovni §10
EP 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok EP §10 nájde a otvorí predpis Exekučný poriadok na úrovni §10
ZP 311/2001 Z. z. Zákonník práce ZP §10 nájde a otvorí predpis Zákonník práce na úrovni §10
ZR 36/2005 Z. z. Zákon o rodine ZR §10 nájde a otvorí predpis Zákon o rodine na úrovni §10
Obec 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení Obec §10 nájde a otvorí predpis Zákon o obecnom zriadení na úrovni §10
KV 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii KV §10 nájde a otvorí predpis Zákon o konkurze na úrovni §10
KZ 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon KZ §10 nájde a otvorí predpis Katastrálny zákon na úrovni §10
STZ 50/1976 Zb. Stavebný zákon STZ §10 nájde a otvorí predpis Stavebný zákon na úrovni §10
AZ 185/2015 Z. z. Autorský zákon AZ §10 nájde a otvorí predpis Autorský zákon na úrovni §10
VO 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní VO §10 nájde a otvorí predpis Zákon o verejnom obstarávaní na úrovni §10
ZZ 455/1991 Zb. Živnostenský zákon ZZ §10 nájde a otvorí predpis Živnostenský zákon na úrovni §10
DPH 222/2004 Z. z. Zákon o DPH DPH §10 nájde a otvorí predpis Zákon o DPH na úrovni §10
DZP 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov DZP §10 nájde a otvorí predpis Zákon o dani z príjmov na úrovni §10
DP 563/2009 Z. z. Daňový poriadok DP §10 nájde a otvorí predpis Daňový poriadok na úrovni §10
MM 663/2007 Z. z. Zákon o minimálnej mzde MM §10 nájde a otvorí predpis Zákon o minimálnej mzde na úrovni §10
NP 323/1992 Zb. Notársky poriadok NP §10 nájde a otvorí predpis Notársky poriadok na úrovni §10
PZ 372/1990 Zb. Zákon o priestupkoch PZ §10 nájde a otvorí predpis Zákon o priestupkoch na úrovni §10
SP 71/1967 Zb. Správny poriadok SP §10 nájde a otvorí predpis Správny poriadok na úrovni §10
SPP 71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch SPP §10 nájde a otvorí predpis Zákon o súdnych poplatkoch na úrovni §10
CZ 135/1961 Zb. Cestný zákon CZ §10 nájde a otvorí predpis Cestný zákon na úrovni §10
SPS 543/2005 Z. z. Spravovací a kanc. poriadok pre súdy SPS §10 nájde a otvorí predpis Spravovací a kanc. poriadok na úrovni §10
ZOS 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa ZOS §10 nájde a otvorí predpis Zákon o ochrane spotrebiteľa na úrovni §10
ZU 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve ZU §10 nájde a otvorí predpis Zákon o účtovníctve na úrovni §10
HZ 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník HZ §10 nájde a otvorí predpis Hospodársky zákonník na úrovni §10
OZO 946/1811 Sb.z.s. Obecný zákonník občanský OZO §10 nájde a otvorí predpis Obecný zákonník občanský na úrovni §10

Môžete si pomôcť aj s niektorými našimi logickými operátormi


* symbol hviezdička „a zároveň“ vyhľadá dokumenty obsahujúce v texte všetky výrazy súčasne
 „“ použite úvodzovky na vyhľadanie „frázy“ vyhľadá viacslovné výrazy, kde sú slová v danom poradí a pri sebe
 _ symbol podčiarkovník vyhľadá viacslovné výrazy vo vzdialenosti 3 slov od seba práve v zadanom poradí
Máte záujem o ASPI?
Vyplňte formulár, naši pracovníci vás budú kontaktovať.
Back To Top