Zaujímate sa o verejné obstarávanie (VO)?

V ASPI nájdete všetky kľúčové informácie dôležité pre obstarávateľov ale aj uchádzačov verejného obstarávania. Obstarávateľ získa dôležité informácie o tom, ako sa vyhnúť pochybeniu vo VO, ako správne definovať podmienky účasti, ako jednoznačne popísať predmet obstarávania a pod. Uchádzač získa informácie o tom, ako naplniť jednotlivé podmienky účasti, kto je kľúčový odborník, kto je zainteresovanou osobou a pod.

Benefitujte z modulu Expertnej databázy ÚVO aj vy.
Výhody, ktoré oceníte: 

  • expertné informácie na jednom mieste
  • možnosť plnotextového vyhľadávania nad databázou rozhodnutí ÚVO
  • už v prehľade vidíte väzby medzi jednotlivými rozhodnutiami
  • prípady sledujete aj na úrovni súdov
  • databáza Judikatúry rozšírená o rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie


Väzby medzi rozhodnutiami. ÚVO, Rada ÚVO, Krajský súd BA, Najvyšší súd SR:

Úvo prepojenia ASPIDatabáza rozhodnutí ÚVO v judikatúre je prepojená s databázou rozhodnutí Krajského súdu Bratislava a Najvyššieho súdu / Najvyššieho správneho súdu

 

Úvo prepojenia ASPI


Sledujte aktuálny právny názor úradu, súdu na konkrétnu problematiku VO prehľadne, na 1 mieste v ASPI:

ASPI – Expertná databáza rozhodnutí ÚVO je dôležitým nástrojom pre všetkým účastníkov verejného obstarávania (VO), ktorým pomáha v orientácii a v rozhodovacej praxi verejných zákaziek.

 

Modul Expertnej databázy ÚVO je nadstavbou nad rozhodnutiami ÚVO. Jednotlivé rozhodnutia sú spojené do jedného prípadu, pričom sledujeme rozhodovanie v tomto prípade aj na Krajskom súde v Bratislave, Najvyššom správnom súde alebo Najvyššom súde.

V týchto vybraných prípadoch sa autor z oblasti verejného obstarávania venuje základným pojmom verejného obstarávania, na príkladoch pochybenia v konkrétnych prípadoch verejného obstarávania vysvetľuje stanovisko Úradu, Rady Úradu, prípadne súdov.
Úvo prepojenia ASPI

Databáza Judikatúry rozšírená o rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie:

Do ASPI sme doplnili rozhodnutia ÚVO z oblasti dohľadu vykonávaného podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Ide o rozhodnutia, v ktorých rozhoduje Rada Úradu pre verejné obstarávanie. Rozhodnutia z 1. stupňa rozhodovania sú prepojené s rozhodnutiami z 2. stupňa rozhodovania, majú preväzbenia na iné rozhodnutia v judikatúre, na dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, na legislatívu EÚ.
Úvo prepojenia ASPI
Máte záujem o ASPI?
Vyplňte formulár, naši kolegovia vás budú kontaktovať.
Back To Top