Informačný email obsahuje:

  • základné informácie o konkrétnej zmene
  • krátky opis
  • odkaz na derogácie príslušných predpisov (t. j. akých ďalších predpisov sa zmena týka)
  • aktuálny stav daného návrhu v legislatívnom procese

Odkaz na pripravovanú zmenu v súvislosti s konkrétnym právnym predpisom, ktorý užívateľa primárne zaujíma, je dostupný po otvorení dotknutého predpisu kliknutím na ikonu „Pripravované zmeny“.

MLP2

Ukážka pracovného prostredia Monitoru legislatívneho procesu

Máte záujem o ASPI?
Vyplňte formulár, naši kolegovia vás budú kontaktovať.
Back To Top