Predstavujeme vám databázu odborných informácií šitých na mieru potrebám personalistov/zamestnancov v oblasti HR.

Prečo práve HR ASPI?

V HR ASPI nájdete všetky predpisy, súdne rozhodnutia a autorsky spracované komentáre, monografie, vzory, preloženú legislatívu a množstvo ďalších informácií, ktoré vám uľahčia vašu prácu a pomôžu sa zorientovať v legislatíve.
Vyžiadajte si testovaciu verziu HR ASPI PROFI na 14 dní bezplatne

HR ASPI PROFI obsahuje

Ukážka práce v systéme HR ASPI - Personalista
Prehrať
Práca v systéme HR ASPI

Pozrite si krátku ukážku práce v prostredí webového ASPI

Obsah HR ASPI

 • Viac ako 65.000 predpisov
 • Materiály z Národného inšpektorátu práce
 • Viac ako 5.000 dôvodových správ
 • Viac ako 3.700.000 súdnych rozhodnutí
 • Predpisy EÚ
 • Komentár k Zákonníku práce (Krajčo, J. a kol.)
 • Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová, 2015)
 • Komentár k Zákonníku práce (Tkáč, V. a kol.)
 • Komentár k Exekučnému poriadku (Molnár, P.)
 • Komentár k zákonu o cestovných náhradách (Horváthová, M.)
 • Komentár k zákonu o inšpekcii práce (Jurík, V.)
 • Komentár k zákonu o sociálnom fonde (Horváthová, M.)
 • Komentár k zákonu o výkone práce vo verejnom záujme ( Mičudová, T.)
 • Komentár k antidiskriminačnému zákonu (Ondrej Matejka a kol.)
 • Komentár k zákonu o cezhraničnom vysielaní - praktický komentár (Hager, B., Sapáková, J., Janošková, N., Liebscherová, K., 2018)
 • Komentár k zákonu o minimálnej mzde (Zuzana Macková, Miroslav Mačuha, 2017)
 • Komentár k zákonu o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (Mičudová, T.)
 • Praktický komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková)
 • Monografia: Agentúrne zamestnávanie (Olšovská, Toman, Švec, Schuszteková, Bulla, 2015)
 • Monografia: Mzdy profesionálne (Matlovičová, I., 2014)
 • Monografia: Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Žulová, J. a kol, 2017)
 • Monografia: Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve (Thurzová, Dudor, Mezei, 2016)
 • Monografia: Konto pracovného času (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, 2017)
 • Monografia: Dovolenka - pracovnoprávna a mzdová príručka (Iveta Matlovičová, 2016)
 • Monografia: Riadenie ľudských zdrojov ( Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková, 2016)
 • Monografia: Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Jana Černáková, 2017)
 • Monografia: Pracovný čas (Toman J., 2018)
 • Monografia: Pracovný pomer (Olšovská A., 2017)
 • Monografia: Prekážky v práci (Toman, J., 2018)
 • Vzory - Pracovné právo (Marek Švec, Drobný, M., Szabóová, T. - Labour Law Association)
 • Otázky a odpovede z oblasti pracovného práva
 • Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v angličtine
 • Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru (Harajdič, J., 2014)
 • Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Poruban, A., Kotira, P., Čapkovičová, A., Balážová, K., 2016)
 • Judikatúra vo veciach exekučného konania (Budjač, M., Gibaľová, J., 2016)
 • Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková, K., Grancová, B., 2018)
 • Judikatúra vo veciach sociálnych (Závadská, E., Kokodičová, K., 2017)
 • Navigátor - Pracovné právo (Ondrej Matejka a kol.)
 • Navigátor: Kolektívne vyjednávanie (Švec, M., Drobný, M., Labour Law Association)
 • Navigátor: Kompetencie zástupcov zamestnancov (Švec, M., Drobný, M., Szabóová, T., Labour Law Association)
Back To Top