Predstavujeme vám databázu odborných informácií šitých na mieru potrebám bezpečnostných technikov/zamestnancov v oblasti BOZP.

Vyžiadajte si testovaciu verziu BOZP ASPI PROFI na 14 dní bezplatne

Prečo práve BOZP ASPI?

V BOZP ASPI nájdete všetky predpisy, súdne rozhodnutia a autorsky spracované komentáre, monografie, vzory, preloženú legislatívu a množstvo ďalších informácií, ktoré vám uľahčia vašu prácu a pomôžu sa zorientovať v legislatíve.

BOZP ASPI PROFI obsahuje

ASPI-BOZPASPI-Video-img
Prehrať
Ukážka práce v systéme BOZP ASPI
Práca v systéme
BOZP ASPI
Pozrite si krátku ukážku práce v prostredí webového ASPI

Obsah BOZP ASPI

 • Viac ako 65.000 predpisov
 • Materiály z Národného inšpektorátu práce
 • Viac ako 5.000 dôvodových správ
 • Viac ako 3.700.000 súdnych rozhodnutí
 • Predpisy EÚ
 • Komentár: Zákon o BOZP (Paceková, T., 2017)
 • Komentár: Zákon o inšpekcii práce (Jurík, V., 2017)
 • Komentár: Zákon o ochrane pred požiarmi (Komár, P., 2016)
 • Komentár: Zákonník práce (Tkáč, V. a kol.)
 • Monografia: Pracovný úraz (Wolters Kluwer, 2017)
 • Monografia: Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kordošová, M., 2014) Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v angličtine
 • Monografia: Povinnosti zamestnávateľov a požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov (Drahoš, M., 2017)
 • Časopis: Bezpečnosť práce v praxi (mesačník)
 • Navigátor: BOZP / PO (Fančovič, M., Račko, T.)
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v angličtine
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v angličtine
 • Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v angličtine
Kontaktovať obchodného zástupcu
Back To Top