Stretnutie s prezidentkou SR
Právo22 marca, 2022

Wolters Kluwer na stretnutí s prezidentkou SR

V Prezidentskom paláci sme mali česť stretnúť sa s pani prezidentkou Slovenskej republiky - Zuzanou Čaputovou, za účelom osobného odovzdania výtlačku Komentára k Ústave Slovenskej republiky - I. zväzok.

Predhovor napísaný prezidentkou Slovenskej republiky

Dôležitosť a prestížnosť tohto titulu podčiarkuje skutočnosť, že predhovor komentára bol napísaný prezidentkou Slovenskej republiky.

Stretnutia sa osobne zúčastnili samotní autori Komentára k Ústave SR, I.zv., pod vedením prof. Sváka a prof. Orosza. Vydavateľstvo Wolters Kluwer, pod hlavičkou ktorého bol uvedený komentár vydaný, zastupoval šéfredaktor právnickej redakcie, Peter Machata.

30 - ročné výročie Ústavy SR

Komentár napísaný jedenástimi renomovanými ústavnými právnikmi, bude vydávaný postupne, v troch zväzkoch, pričom záverečný zväzok bude publikovaný na jeseň tohto roka, pri príležitosti tridsiateho výročia prijatia základného zákona - Ústavy SR.

Podrobnosti o publikácii

Stretnutie s p. prezidentkou sa uskutočnilo 21. 3. 2022
Foto: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

kontakty
Back To Top