WKSK_webinar uvodny obrazok
Súlad s predpismi29 mája, 2024

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Pozývame vás na online webinár Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy vedený vyhľadávaným odborníkom z praxe - JUDr. Matejom Drotárom.

JUDr. Matej Drotár pôsobí ako prednosta obecného úradu. V minulosti dlhodobo pôsobil aj ako právnik na regionálnom úrade školskej správy a na odbore školstva okresného úradu. Poskytuje odborné poradenstvo aj prostredníctvom svojej súkromnej spoločnosti Profiškola, s.r.o. Je autorom komentára k Zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a knihy s názvom Pracovné právo pre školy a školské zariadenia. Je autorom odborných príspevkov v časopise Manažment školy v praxi, na portáli direktor.sk, je tiež lektorom a odborníkom v rámci odpovedného servisu portálu direktor.sk.  

Webinár ocenia riaditelia škôl a školských zariadení, uchádzači o túto funkciu, predsedovia rád škôl, zriaďovatelia škôl a školských zariadení, pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia, ale aj širšia verejnosť.

Obsah webinára:

  • postavenie rady školy,
  • ustanovenie rady školy a členstvo v rade školy,
  • kompetencie rady školy,
  • činnosť rady školy,
  • právna úprava výberového konania,
  • úlohy zriaďovateľa a rady školy v procese výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

Dátum: 27. 06. 2024
Miesto: online cez MS Teams

Neváhajte, uzávierka prihlášok je už 20. 6. 2024.

Kúpiť vstupenky

 

pozývame vás na
WEBINÁR:

Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

 

27. 06. 2024
MS Teams

Back To Top