Tipy a triky
Právo11 augusta, 2023

Tip ASPI 5. Porovnávajte časové znenia zákonov jednoducho a prehľadne

ASPI | Pracujte s „časovými rezmi“ na úrovni celého predpisu

Potrebujete rýchlo a jednoducho porovnať zmeny, ktoré nastali v zákone plynutím času? V ASPI môžete pracovať s porovnávaním dvoch konkrétnych časových znení predpisov.

Výsledný dokument obsahuje farebne odlíšené, doplnené a vypustené časti textu predpisu. Nový (doplnený) text predpisu je vyznačený zelenou farbou, zatiaľ čo vypustený text predpisu je preškrtnutý a zvýraznený červenou farbou.

Rozdiely vo verziách vidieť prehľadne už na prvý pohľad

Pozrite si príklad porovnania dvoch časových období na príklade Obchodného zákonníka č. 513/1991. V ľavom stĺpci vidieť porovnávané časové obdobia a vpravo konkrétne zmeny v predpise. Porovnávané obdobie 1.7.2019-20.7.2020 vs. 28.12.2021-16.7.2022.

Pracujte s časovými rezmi až na úrovni paragrafu

K vybranému paragrafu predpisu si viete zobraziť jednotlivé časové znenia paragrafu po kliknutí na tlačidlo + Viac a následne na tlačidlo – História.
  1. Po kliknutí na tlačidlo História sa automaticky porovná aktuálne zobrazené znenie textu paragrafu (z príslušného časového znenia zobrazeného predpisu) s posledným predchádzajúcim znením textu tohto paragrafu.
  2. Porovnávané časové znenia sú na ľavej strane (v prehľade časových znení) označené ich zakliknutím. Následne je možné porovnávať ktorékoľvek dve časové znenia paragrafu dostupné na ľavej strane (odznačením už vybraných stavov a následným označením dvoch požadovaných stavov pre porovnanie).
  3. Kliknutím na číslo novely je možné si zobraziť jej text.
  4. Po výbere ľubovoľných dvoch časových znení vám ASPI tieto znenia automaticky porovná.
  5. Výsledné porovnanie si môžete stiahnuť, poslať emailom alebo priamo vytlačiť, farebne odlíšený text ostane zachovaný.

Digitálna knižnica ASPI

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah? Pozrite si zoznam zdrojov v ASPI, ktoré pribudli za rok 2023.

Chcete ešte viac zefektívniť vašu prácu?

Preskúmajte všetkých 5 TOP tipov pre úsporu času pri práci s právnymi dokumentmi v ASPI.

Prečítajte si aj ostatné články seriálu ASPI Tipy

  1. Tip ASPI - 1. výhoda pre úsporu času
  2. Tip ASPI - 2. využite možnosti rozšíreného vyhľadávania
  3. Tip ASPI - 3. vyhľadávajte všetky dokumenty vďaka precíznym filtrom
  4. Tip ASPI - 4. pracujete efektívne s textom až na úroveň §
Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top