Tipy a triky
Právo20 februára, 2024

Pripravované komentáre 2024

ASPI | Právna odpoveď skôr, ako vychladne ranná káva? 

Aplikácia ASPI ponúka rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami. Zákony prepája s autorským obsahom – komentármi, judikatúrou, rozhodnutiami súdov, vzormi a inými významnými právnymi dokumentmi. Vedeli ste, že vo Wolters Kluwer aj v roku 2024 pripravujeme množstvo komentárov, ktoré považujeme za dôležité pre vaše profesijné zameranie?

Publikácie pripravujeme v spolupráci s renomovanými autormi. Niektoré sme už zrealizovali, ďalšie budú spustené do predaja počas roka 2024.

Najdôležitejšie komentáre plánované v roku 2024:

1. Komentár k Zákonu o správcoch – M. Maliar, L. Machatová, J. Dolný
2. Komentár k Zákonu o DPH – M. Beňo, M. Kačaljak, A. Orda Oravcová, M. Vargan, F. Richter
3. Komentáre k Postupom účtovania pre obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
a Postupom účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové
fondy – H. Marcin Jakubíková
4. Komentár k Zákonu o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí – B. Balog
5. Komentár k Zákonu o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – P. Rak, J. Hamuľák
6. Komentár k Zákonu o prokuratúre – J. Chylo a kol.
7. Komentár k Zákonu o rodine – P. Luprichová a kol.
8. Komentár k Zákonu o mediálnych službách – L. Kukliš a kol.
9. Komentár k Zákonu o premenách obchodných spoločností a družstiev – L. Žitňanská a kol.
10. Komentár k Zákonu o registri trestov – L. Strémy, S. Mihálik.


Najdôležitejšie komentáre vydané v roku 2023:

1. Komentár k Zákonníku práce, 2. vydanie – M. Švec, J. Toman a kol.
2. Komentár k Zákonu o štátnej službe – J. Fíba, Z. Gálisová
3. Komentár k Zákonu o sťažnostiach, 2. vydanie – M. Horvat
4. Komentár k Zákonu o rozsahu zdravotnej starostlivosti – K. Fedorová
5. Komentár k Zákonu o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – K. Fedorová
6. Komentár k Zákonu o mediačných a probačných úradníkoch – S. Burský
7. Komentár k Zákonu o združovaní občanov – L. Váryová, M. Mészáros
8. Komentár k Ústave SR, III. zväzok – J. Svák, L. Orosz a kol.
9. Komentár k Trestnému poriadku, I. a II. zväzok – J. Záhora, I. Šimovček, P. Polák a kol.
10. Komentár k Zákonu o súdoch – B. Hrušková, L. Strémy, M. Šindlerová

Digitálna knižnica ASPI

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah? Pozrite si zoznam zdrojov v ASPI, ktoré pribudli za rok 2023.

Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top