Digital brain texture
Právo13 júla, 2022

Novinky v ASPI za rok 2022

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah?

Predpisy, Judikatúra, Monografie, Komentáre, Odborné časopisy, Vzory.
 
Obsah ASPI je tvorený renomovaným autorským tímom. Publikácie a periodiká sú pravidelne  aktualizované a priamo previazané na komentované predpisy. Ich počet je neustále rozširovaný.

Prečítajte si, čo pribudlo v ASPI za rok 2022 v texte nižšie. Alebo si pozrite zoznam autorsky spracovaných zdrojov, ktorý pribudol do digitálnej knižnice ASPI v roku 2023.

December 2022

do modulu Publikácie:

monografie:
Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení. 2022 (Olšovská, Andrea; Švec, Marek.)
Hlavný kontrolór. Otázky a odpovede. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)
Komunálne právo. 2022 (Tekeli, Jozef; Tomaš, Lukáš.)
Rozpočet obce a vyššieho územného celku. 2. vydanie. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.)
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku. 2. vydanie. 2023 (Konečná Veverková, Ingrid.) 

do modulu Samospráva – MUNI:

 • 190 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 1019 záznamov
 • 668 dokumentov

November 2022

do modulu Literatúra:

 • Dane a účtovníctvo č.11/2022 (11 dokumentov)
 • Justičná revue č. 10/2022 (18 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 11/2022 (7 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 11/2022 (13 dokumentov)
 • Odpady č. 11/2022 (8 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 11/2022 (7 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 5/2022 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 11/2022 (8 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 11/2022 (8 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 6/2022 (17 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 7-8/2022 (18 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (32 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 6/2022 (11 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 356-360, 363-368, 374-381, 386-387, 389-396/2022 Z.z. (47 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, 5. aktualizované vyd.2022 (Stanislavová, Mária)

komentáre:
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania - komentár 2022 (Petrušek, Adam)
Zákon o poštových službách - komentár 2022 (Váryová, Lucia)
Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje - komentár 2022 (Švedlárová, Gabriela)

do modulu Samospráva – MUNI:

 • 106 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 616 záznamov

Október 2022

do modulu Literatúra:

 • Verejné obstarávanie č. 5/2022 (10 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č.10/2022 (10 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 4/2022 (3 dokumenty)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 10/2022 (11 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 10/2022 (10 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 10/2022 (7 dokumentov)
 • Odpady č. 10/2022 (9 dokumentov)
 • Právny obzor č. 5/2022 (7 dokumentov)
 • DPH v praxi č. 10/2022 (7 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 10/2022 (6 dokumentov)
 • Zo súdnej praxe č. 5/2022 (3 dokumentov)
 • dokumenty portálu Úradu pre verejného obstarávania (31 dokumentov)
 • Justičná revue č. 8-9/2022 (21 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia. 3. vydanie. 2022 (Böhmerová, Anna; Stanislavová, Mária.)

komentáre:
Ústava Slovenskej republiky – II. zväzok. 2022 (Orosz, L, Svák, J. a kol.)

do modulu Samospráva – MUNI:

 • 76 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 540 záznamov
 • 100 dokumentov

do modulu Judikatúra:

 • Zo súdnej praxe č. 4/2022 (8 rozhodnutí)
 • Zo súdnej praxe č. 5/2022 (9 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 31.10.2022 – 4.111.851 judikátov, 
tzn. od 8.9.2022 pribudlo 29.982 judikátov

September 2022

do modulu Literatúra:

 • Právny obzor č. 4/2022 (9 dokumentov)
 • Dane a účtovníctvo č. 9/2022 (9 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí č. 9/2022 (9 dokumentov)
 • Dokumenty z portálu NIP (3 dokumenty)
 • DPH v praxi č.9/2022 (6 dokumentov)
 • Magister Officiorum č. 2/2001 (9 dokumentov)
 • Bezpečnosť práce v praxi č. 9/2022 (6 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 4/2022 (7 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve č. 9/2022 (7 dokumentov)
 • Odpady č. 9/2022 (8 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 1-2/2022 (27 dokumentov)
 • Právo pre ROPO a obce č. 9/2022 (8 dokumentov)
 • dokumenty z portálu Úradu pre verejného obstarávania (100 dokumentov)
 • dôvodové správy k č. 302-320/2022 Z.z. (celkom 19 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
Rada školy – školská samospráva. otázky a odpovede. 2. vydanie. 2022 (Stanislavová, M.)
Pivarníková, L. Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy. 1. vydanie. 2022 (Pivarníková, O.)

komentáre:
Zákon o veterinárnej starostlivosti – komentár. 2022 (Korim, P., Takáčová D., Nagyov, A. Takáčová J.)
Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii – komentár. 2022 (Klimek, L.)

do modulu Samospráva – MUNI

 • 86 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 445 záznamov
 • 103 dokumentov

do modulu Judikatúra:

 • Zo súdnej praxe č.  3/2022 (8 rozhodnutí)
 • rozhodnutia ÚS SR (30 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 20.9.2022 – 4.081.869 judikátov, 
tzn. od 8.9.2022 pribudlo 18.588 judikátov

August 2022

do modulu Literatúra:

 • ROPr č. 7-8/2022 (11 dokumentov)
 • DPH č. 7-8/2022 (10 dokumentov)
 • ODAK č. 1/2022 (15 dokumentov)
 • Justičná revue č. 6-7/2022 (24dokumentov)
 • Metodické usmernenia UVO (21 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 278-282, 284, 287, 290, 292-299/2022 Z.z. (16 dokumentov)
 • Metodické usmernenia Finančnej správy (17 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe. 2022 (Balog, Boris.)
Sprievodca miestnou samosprávou, 3. aktualizované vyd. 2022 (Briestenský, Ladislav.)

komentáre:
Trestný zákon - komentár. 2022 (Kurilovská, Lucia; Strémy, Tomáš.)

do modulu Samospráva – MUNI:

75 dokumentov

do modulu Judikatúra:

Zbierka rozhodnutí NS SR č. 2/2022 (23 rozhodnutia)

celkový počet judikátov k 8.9.2022 – 4.063.281 judikátov, 
tzn. od 4.8.2022 pribudlo 24.758 judikátov

Júl 2022

do modulu Literatúra:

 • BOZP č. 6/2022 (6 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 3/2022 (6 dokumentov)
 • Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 2018-2020 (27 dokumentov)
 • ROPO 7-8/2022 (14 dokumentov)
 • PaMZ č. 7-8/2022 (8 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 4/2022 (10 dokumentov)
 • Metodické usmernenia UVO (36 dokumentov)
 • DaU č. 7-8/2022 (18dokumentov)
 • Odpady č. 7-8/2022 (10 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 231, 232, 234-237, 242, 244-258, 264-277/2022 Z.z. (37 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
Participatívne rozpočtovanie. (Klimovský, Daniel; Kolektív autorov)

komentáre:
Zákon o advokácii - komentár (Mičinský, Ľudovít; Štrpka, Peter)
Zákon o zdravotnom poistení - komentár (Fedorová, Katarína)

do modulu Preklady:

 • zákon č. 24/2006  Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele zákonom č. 200/2022 Z.z.
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 222/2022 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

54 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 359 záznamov

do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 4.8.2022 – 4.038.523 judikátov

Jún 2022

do modulu Literatúra:

 • ROPO 6/2022 (9 dokumentov)
 • BOZP č. 6/2022 (6 dokumentov)
 • DPH 6/2022 (8 dokumentov)
 • PaMZ č. 6/2022 (6 dokumentov)
 • Odpady č. 6/2022 (9 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 5/2022 (19 dokumentov)
 • ROPr č. 6/2022 (8 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 185-187, 189-208, 210-2013, 211-229/2022 Z.z. (39 dokumentov)
 • Články z portálu H7H Partners (8 dokumentov)
 • ZsP č. 3/2022 (2 dokumenty)

do modulu Publikácie:

monografie:
Výsluch a konfrontácia v aplikačnej praxi (Laca, Martin)
Základy personálneho manažmentu (Matulová Juríková, Zdenka)

komentáre:
Vyhláška o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti - komentár (Jurčíková, Božena)
Zákon o podpore v čase skrátenej práce - komentár (Žuľová, Jana; Švec, Marek)Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - komentár (Drotár, Matej)

do modulu Preklady:

 • zákon č. 24/2006  Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele zákonom č. 200/2022 Z.z.
 • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce po novele zákonom č. 222/2022 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

60 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 460 záznamov
 • 124 xml

do modulu Vzory:

aktualizované vzory:

 • Analýza pracovných podmienok a hodnotenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností

do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 2/2022 (8 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí NS SR (1 rozhodnutie)

celkový počet judikátov k 1.7.2022 – 4.038.523 judikátov, 

tzn. od 1.6.2022 pribudlo 18.983 judikátov 

Máj 2022

do modulu Literatúra:

 • DaU č. 5/2022 (10 dokumentov)
 • ROPO 5/2022 (12 dokumentov)
 • Justičná revue č. 4/2022 (20 dokumentov)
 • BOZP č. 5/2020 (6 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 4/2022 (18 dokumentov)
 • DPH 5/2022 (15 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 2/2022 (7 dokumentov) 
 • ROPr č. 5/2022 (9 dokumentov)
 • PaMZ č. 5/2022 (7 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 3/2022 (13 dokumentov)
 • BOZP č. 5/2022 (6 dokumentov)
 • Metodické usmernenia UVO (52 dokumentov)
 • Odpady č. 5/2022 (10 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 150-156, 159-164, 166-172, 175-183/2022 Z.z. (29 dokumentov)
 • Justičná revue č. 5/2022 (17 dokumentov)
 • DAU 6/2022 (14 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:
Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 (Bražinová, Alexandra; ErdQsová, Andrea; Garayová, Lilla; Klempa, Boris; Kováč, Peter; Stripaj, Filip; Ďurica, Stanislav)

do modulu Preklady:

 • zákon č. 124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci po novele zákonom č. 114/2022 Z.z.
 • zákon č. 24/2006  Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po novele zákonom č. 172/2022 Z.z.
 • zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po novele zákonom č. 105/2022 Z.z. a zákonom č. 111/2022 Z.z.
 • zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele zákonom č. 150/2022 Z.z.
 • zákon č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní po novele zákonom č. 64/2022 Z.z., zákonom č. 86/2022 Z.z. a zákonom č. 151/2022 Z.z.
 • zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon po novele zákonom č. 114/2022 Z.z.
 • zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon po novele zákonom č. 172/2022 Z.z.
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 111/2022 Z.z. - anglické znenie
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník po novele zákonom č. 111/2022 Z.z. - nemecké znenie
 • zákon č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii po novele zákonom č. 111/2022 Z.z. a zákonom č. 150/2022 Z.z.

do modulu Samospráva – MUNI:

75 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

 • 1075 záznamov
 • 390 xml

do modulu Judikatúra:

 • ZsP č. 2/2022 (8 rozhodnutí)
 • Zbierka rozhodnutí NS SR (1 rozhodnutie)

celkový počet judikátov k 1.6.2022 – 4.019.540 judikátov

tzn. od 4.2.2022 pribudlo 83.906 judikátov 

Marec 2022

do modulu Literatúra:

 • DAU 3/2022 (11 dokumentov)
 • Justičná revue č. 2/2022 (22 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (4 dokumenty)
 • ROPO 3/2022 (8 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 1/2022 (6 dokumentov)
 • BOZP č. 3/2022 (7 dokumentov)
 • DPH 3/2022 (12 dokumentov)
 • Odpady 3/2022 (10 dokumentov)
 • ROPr č. 3/2022 (11 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 3/2022 (20 dokumentov)
 • PaMZ č. 2/2022 (6 dokumentov)
 • VO č. 2/2022 (14 dokumentov)
 • Metodické usmernenia UVO (42 dokumentov)
 • Dôvodové správy (35)
 • Články z NewsHHK (5 dokumentov)

do modulu Publikácie:

komentáre:

Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty - komentár 2021 (Laktišová, Simona.)

do modulu Samospráva – MUNI:

111 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

2918 záznamov
1143 xml

Február 2022

do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

do modulu Literatúra: 

 • DAU 2/2022 (10 dokumentov)
 • ROPO 2/2022 (10 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (4 dokumenty)
 • Články z  NewsLetter Havel & partners (6 dokumentov)
 • Justičná revue č. 1/2022 Z.z. (18 dokumentov)
 • BOZP č. 2/2022 (8 dokumentov)
 • Metodické usmernenie Finančnej správy (26 dokumentov)
 • Metodické usmernenie UVO (23 dokumentov)
 • Odpady 2/2022 (10 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 6/2021 (23 dokumentov), č. 10/2021 (22 dokumentov) a č. 1-2/2022 (22 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 4/2021 (21 dokumentov), č. 5/2021 (19 dokumentov)
 • ROPr č. 2/2022 (11 dokumentov)
 • ZsP č. 1/2022 (1 dokument)
 • Právny obzor č. 1/2022 (6 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 467, 468, 471-475, 477, 482, 483/2021 Z.z., dôvodové správy k č. 30, 32-35, 39-44, 48-53, 55, 56/2022 Z.z. (29 dokumentov)
 • DPH 2/2022 (8 dokumentov)
 • PaMZ č. 2/2022 (7 dokumentov)
 • Právny obzor č. 7/2021 (5 dokumentov) – špeciálne vydanie

do modulu Publikácie:

monografie:

Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 2022 (lšovská, Andrea; Švec, Marek.)
Neplatné skončenie pracovného pomeru. 2021 (Dušeková Schuszteková, Simona.)
Oprava chyby v katastrálnom operáte. 2021 (Jakubáč, Róbert; Lenická, Zuzana.)

komentáre:

Zákon o reklame - komentár. 2021 (Humeník, Ivan; Vozár, Jozef; Zlocha, Ľubomír.)

do modulu Samospráva – MUNI:

105 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

730 záznamov

do modulu Vzory:

upravené vzory:
Vz49201          Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
Vz49209          Protokol z kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
Vz49213          Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
Vz49215          Posudok o riziku z expozície hluku
Vz49216          Posudok o riziku z expozície záťaže teplom
Vz49219          Posudok o riziku z expozície záťaže chladom

Január 2022

do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 11/2021 (19 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 11/2021 (19 dokumentov) a č. 12/2021 (20 dokumentov)
 • DAU 1/2022 (10 dokumentov)
 • ROPO 1/2022 (9 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 3-4/2021 (29 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (3 dokumenty)
 • DPH 1/2022 (9 dokumentov)
 • Odpady 1/2022 (10 dokumentov)
 • ROPr 1/2022 (10 dokumentov)
 • PaMZ 1/2022 (7 dokumentov)
 • Články z portálu NewsHHSK (11 dokumentov)
 • ZsP č. 5/2021 (2 dokumenty) a č. 6/2021 (2 dokumenty)
 • Verejné obstarávanie č. 1/2021 (14 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (25 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 458-464/2021 Z.z., č. 2, 6-12, 19-26, 28/2022 Z.z. (18 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:

Povinné predprimárne vzdelávanie, 2. aktualizované vyd. 2022 (Pivarníková, Lucia; Pivarníková, Oľga.)

komentáre:

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností - komentár. 2021 (Gyuri, Róbert.)

do modulu Samospráva – MUNI:

74 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

925 záznamov

do modulu Judikatúra:

ZsP č. 6/2021 (9 rozhodnutí)
Zbierka NS SR č. 5/2021 (3 rozhodnutí), č. 6/2021 (19 rozhodnutí) a č. 7/2021 (14 rozhodnutí)
Zbierka rozhodnutí Ústavného súdu (30 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 4.2.2022 – 3.935.634 judikátov, 
tzn. od 7.1.2022 pribudlo 15.349 judikátov

 

Riešenie
ASPI
Získajte (s)právnu odpoveď s minimom času a úsilia
ASPI pre prácu s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi informáciami
Back To Top