Digital brain texture
Právo14 apríla, 2022

Novinky v ASPI za rok 2022

Vedeli ste, že do digitálnej knižnice ASPI neustále dopĺňame nový autorský obsah?

Predpisy, Judikatúra, Monografie, Komentáre, Odborné časopisy, Vzory.
 
Obsah ASPI je tvorený renomovaným autorským tímom. Publikácie a periodiká sú pravidelne  aktualizované a priamo previazané na komentované predpisy. Ich počet je neustále rozširovaný.

Prečítajte si, čo pribudlo v ASPI za ostatné obdobie.

Marec 2022

do modulu Literatúra:

 • DAU 3/2022 (11 dokumentov)
 • Justičná revue č. 2/2022 (22 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (4 dokumenty)
 • ROPO 3/2022 (8 dokumentov)
 • Súkromné právo č. 1/2022 (6 dokumentov)
 • BOZP č. 3/2022 (7 dokumentov)
 • DPH 3/2022 (12 dokumentov)
 • Odpady 3/2022 (10 dokumentov)
 • ROPr č. 3/2022 (11 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 3/2022 (20 dokumentov)
 • PaMZ č. 2/2022 (6 dokumentov)
 • VO č. 2/2022 (14 dokumentov)
 • Metodické usmernenia UVO (42 dokumentov)
 • Dôvodové správy (35)
 • Články z NewsHHK (5 dokumentov)

do modulu Publikácie:

komentáre:

Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty - komentár 2021 (Laktišová, Simona.)

do modulu Samospráva – MUNI:

111 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

2918 záznamov
1143 xml

Február 2022

do modulu Vybraná judikatúra:

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

do modulu Literatúra: 

 • DAU 2/2022 (10 dokumentov)
 • ROPO 2/2022 (10 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (4 dokumenty)
 • Články z  NewsLetter Havel & partners (6 dokumentov)
 • Justičná revue č. 1/2022 Z.z. (18 dokumentov)
 • BOZP č. 2/2022 (8 dokumentov)
 • Metodické usmernenie Finančnej správy (26 dokumentov)
 • Metodické usmernenie UVO (23 dokumentov)
 • Odpady 2/2022 (10 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 6/2021 (23 dokumentov), č. 10/2021 (22 dokumentov) a č. 1-2/2022 (22 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 4/2021 (21 dokumentov), č. 5/2021 (19 dokumentov)
 • ROPr č. 2/2022 (11 dokumentov)
 • ZsP č. 1/2022 (1 dokument)
 • Právny obzor č. 1/2022 (6 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 467, 468, 471-475, 477, 482, 483/2021 Z.z., dôvodové správy k č. 30, 32-35, 39-44, 48-53, 55, 56/2022 Z.z. (29 dokumentov)
 • DPH 2/2022 (8 dokumentov)
 • PaMZ č. 2/2022 (7 dokumentov)
 • Právny obzor č. 7/2021 (5 dokumentov) – špeciálne vydanie

do modulu Publikácie:

monografie:

Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 2022 (lšovská, Andrea; Švec, Marek.)
Neplatné skončenie pracovného pomeru. 2021 (Dušeková Schuszteková, Simona.)
Oprava chyby v katastrálnom operáte. 2021 (Jakubáč, Róbert; Lenická, Zuzana.)

komentáre:

Zákon o reklame - komentár. 2021 (Humeník, Ivan; Vozár, Jozef; Zlocha, Ľubomír.)

do modulu Samospráva – MUNI:

105 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

730 záznamov

do modulu Vzory:

upravené vzory:
Vz49201          Protokol o vstupnej pracovno-zdravotnej obhliadke pracoviska
Vz49209          Protokol z kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
Vz49213          Posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
Vz49215          Posudok o riziku z expozície hluku
Vz49216          Posudok o riziku z expozície záťaže teplom
Vz49219          Posudok o riziku z expozície záťaže chladom

Január 2022

do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 11/2021 (19 dokumentov)
 • Bulletin SAK č. 11/2021 (19 dokumentov) a č. 12/2021 (20 dokumentov)
 • DAU 1/2022 (10 dokumentov)
 • ROPO 1/2022 (9 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 3-4/2021 (29 dokumentov)
 • Články z portálu NIP (3 dokumenty)
 • DPH 1/2022 (9 dokumentov)
 • Odpady 1/2022 (10 dokumentov)
 • ROPr 1/2022 (10 dokumentov)
 • PaMZ 1/2022 (7 dokumentov)
 • Články z portálu NewsHHSK (11 dokumentov)
 • ZsP č. 5/2021 (2 dokumenty) a č. 6/2021 (2 dokumenty)
 • Verejné obstarávanie č. 1/2021 (14 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (25 dokumentov)
 • Dôvodové správy k 458-464/2021 Z.z., č. 2, 6-12, 19-26, 28/2022 Z.z. (18 dokumentov)

do modulu Publikácie:

monografie:

Povinné predprimárne vzdelávanie, 2. aktualizované vyd. 2022 (Pivarníková, Lucia; Pivarníková, Oľga.)

komentáre:

Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností - komentár. 2021 (Gyuri, Róbert.)

do modulu Samospráva – MUNI:

74 dokumentov

do modulu EÚ dokumenty:

925 záznamov

do modulu Judikatúra:

ZsP č. 6/2021 (9 rozhodnutí)
Zbierka NS SR č. 5/2021 (3 rozhodnutí), č. 6/2021 (19 rozhodnutí) a č. 7/2021 (14 rozhodnutí)
Zbierka rozhodnutí Ústavného súdu (30 rozhodnutí)

celkový počet judikátov k 4.2.2022 – 3.935.634 judikátov, 
tzn. od 7.1.2022 pribudlo 15.349 judikátov

 

kontakty
Back To Top