Novinky v ASPI
Právo04 januára, 2021

Novinky v ASPI k 31. 12. 2020

ku dňu 31. 12. 2020 sme do ASPI pridali:

Do modulu Vybraná judikatúra:

 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ za rok 2019 vo veciach dane z pridanej hodnoty

Do modulu Literatúra:

 • Justičná revue č. 11/2020 (14 dokumentov)
 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi č. 12/2020 (8 dokumentov)
 • DaU č. 12/2020 (10 dokumentov)
 • DPH č. 12/2020 (12 dokumentov)
 • ROPr č. 12/2020 (6 dokumentov)
 • Odpady č. 12/2020 (8 dokumentov)
 • Metodické usmernenia ÚVO (33 dokumentov)
 • Verejné obstarávanie č. 6/2020 (11 dokumentov)
 • Právo a manažment v zdravotníctve PaMZ č. 12/2020 (7 dokumentov)
 • Magister Officiorum č. 1/2020 (9 dokumentov)
 • Duševné vlastníctvo č. 1/2020 (8 dokumentov) a č. 2/2020 (6 dokumentov)
 • ZSP č. 6/2020 (2 dokumenty)
 • BOZP č. 12/2020 (9 dokumentov)
 • Súkromné práva č. 6/2020 (6 dokumentov)
 • Právny obzor č. 6/2020 (8 dokumentov)
 • Dôvodové správy k č. 343-346, 348-360, 362-369, 371-379, 387/2020 Z.z. (35 dokumentov)

Do modulu Publikácie:

komentáre:

 • Balog, Boris; Gálisová, Zuzana. Zákon o bezpečnosti hračiek - komentár. 2021
 • Cisáriková, Eliška. Zákon o náhradnom výživnom - komentár. 2021

Do modulu Preklady:

 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii po novele zákonom č. 421/2020 Z.z.
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok po novele zákonom č. 423/2020 Z.z.

Do modulu Samospráva – MUNI:

 • 115 dokumentov

Do modulu EÚ dokumenty:

 • 178 záznamov

Do modulu Judikatúra:

celkový počet judikátov k 1.1.2021 – 3.668.448 dokumentov,

tzn. od 1.12.2020 pribudlo 24.099 judikátov
kontakty

Telefón: +421 2 58 10 20 14, +421 911 360 782
E-mail: [email protected]

Back To Top