Pojęcia różnorodności i inkluzji coraz bardziej zyskują na znaczeniu w codziennym funkcjonowaniu organizacji. Zaopiekowanie zjawisk związanych z różnorodnością oznacza m.in. opracowanie takich rozwiązań ed tech, które będą łatwo dostępne dla wszystkich osób chcących kształcić się niezależnie od wieku, kwalifikacji czy sytuacji zawodowej. Potrzeba faktycznego zaopiekowania tych tematów już dawno wyszła poza ramy HR-owych dyskusji. Rozwiązania włączające i integrujące zaczynają być coraz bardziej widoczne nie tylko na poziomie dialogu i potrzeb, ale także na poziomie konkretnych rozwiązań, obecnych w rozwiązaniach e-learningowych. Personalizacja przekazu, adaptive learning, standardy WCAG to tylko niektóre z nich. Paradoksalnie funkcjonują one w e-learningu od lat, natomiast idea włączania pozwoliła zobaczyć te mechanizmy w nowej perspektywie. I tą właśnie perspektywę – e-learningu włączającego – będę miała przyjemność przybliżyć podczas wystąpienia.

Podczas prelekcji:

  • Poznasz założenia i perspektywy e-learningu włączającego na bazie konkretnych rozwiązań funkcjonujących w aktualnie realizowanych projektach e-learningowych.
  • Wysłuchasz przeglądu aktualnie stosowanych mechanizmów e-learningowych pozwalających na zapewnienie dostępności edukacyjnych procesów digitalowych dla grup z różnymi potrzebami.
  • Będzie to dla Ciebie możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w procesach e-learningowych, u podstaw których leży potrzeba zapewnienia dostępności zasobów dla grup o różnych potrzebach i preferencjach.

Wspólnie zastanowimy się także nad:

  • Pojęciami różnorodności i inkluzji w e-learningu – co oznaczają i jaka jest ich geneza?
  • Jak e-learning realizuje potrzebę zapewnienia dostępności zasobów dla osób z różnorodnymi potrzebami i możliwościami (przegląd potrzeb i preferencji)
  • Poszukamy mechanizmów stanowiących odpowiedź na różnorodne potrzeby (personalizacja przekazu i merytoryki, personalizacja interface’ów platform i szkoleń, język włączający i komunikacja adekwatna do potrzeb użytkowników e-learningu, elementy adaptive learningu i różnorodność formatów, standardy WCAG i inne).

Serdecznie zapraszam!

Wieczorek-Agnieszka_HRTS

Dyrektor zarządzająca w e‑learning.pl

Powrót do programu
Back To Top