Prawo20 kwietnia, 2021

Tutoring w sporcie - Andrzej Głowacki

Kontynuujemy rozpoczęty w marcowym „Dyrektorze Szkoły” temat tutoringu tekstem Andrzeja Głowackiego Tutoring w sporcie z książki Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków (Warszawa 2018) pod redakcją naukową Beaty Karpińskiej-Musiał i Magdaleny Panońko. Autor opracował własną metodę, którą z powodzeniem stosuje w pracy z drużyną piłki nożnej. W tekście zwraca uwagę przygotowanie wybranych uczniów do roli liderów młodzieżowych grup sportowych, której odgrywanie pod pewnymi względami przypomina tutoring rówieśniczy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/4

Przez wiele lat, pracując w klubie czy szkole, bardzo dużo uwagi w trakcie zajęć treningowych poświęcałem doskonaleniu elementów techniki i taktyki czy kształtowaniu zdolności motorycznych. Dbając również o swój rozwój osobisty, wybierałem takie szkolenia, warsztaty i konferencje, na których zdobywałem wiedzę i umiejętności z wyżej wymienionych zakresów. Dość długo pomijałem płaszczyznę czwartą, czyli sferę mentalną przygotowania sportowców i uczniów oraz powiązaną z nią budowę relacji na linii trener – zawodnik/uczeń.

Moją optykę zmieniły studia podyplomowe z psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim, kurs tutoringu organizowany przez Collegium Wratislaviense oraz działalność w Fundacji Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego. Dwa pierwsze dały mi sporą ilość wiedzy na temat psychologii, którą mogłem wykorzystać w pracy z innymi oraz samym sobą. Myślę, że jest to pierwszy krok, jaki trzeba wykonać, by zacząć zmieniać innych – należy zacząć od zmiany samego siebie. Z kolei działalność charytatywna w fundacji pozwoliła poznać niesamowitych ludzi, od których uczyłem się i nadal uczę właściwego podejścia do drugiego człowieka, niejednokrotnie młodego, który napotkał wiele trudności.

W niniejszym opracowaniu chciałbym skupić się na okresie pracy z uczniami Gimnazjum Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim stanowiącymi reprezentację szkoły w piłce nożnej. Działania z zakresu przygotowania psychologicznego, które podjęliśmy wspólnie z trenerem Arkadiuszem Glazerem, zostały opracowane i wdrożone w latach 2012–2016.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top