Prawo10 stycznia, 2024

Kwalifikacje pedagoga specjalnego - Joanna Wrona

W każdym niepublicznym i publicznym przedszkolu ogólnodostępnym i integracyjnym oraz w niepublicznej i publicznej szkole ogólnodostępnej i integracyjnej obowiązkowo trzeba zatrudniać specjalistów, których katalog został uzupełniony o stanowisko pedagoga specjalnego. Obowiązek ten dotyczy również przedszkoli i szkół, w których aktualnie nie uczą się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, nie obejmuje natomiast przedszkoli i szkół specjalnych.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/1

Standardy określające minimalną łączną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która musi być zapewniona, począwszy od roku szkolnego 2022/2023, określono w art. 42d KN, natomiast dodatkowe regulacje dotyczące standardów obowiązujących w okresie przejściowym (w roku szkolnym 2023/2024) znajdują się w art. 29 z.u.s.o.

Łączna minimalna liczba etatów wymienionych nauczycieli specjalistów uzależniona jest od liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym bądź liczby uczniów w danej szkole czy zespole. Jednak podejmując decyzję o zatrudnieniu poszczególnych specjalistów, dyrektor musi wziąć pod uwagę obowiązek zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa w przedszkolu/szkole/zespole, w którym jest powyżej 50 dzieci (minimalny wymiar etatu tych specjalistów zależy od liczby dzieci/uczniów). O przydziale pozostałych etatów pomiędzy poszczególnych specjalistów decyduje dyrektor, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne. (…)

W niniejszym poradniku opisuję zadania realizowane przez pedagoga specjalnego oraz kwalifikacje wymagane od tego nauczyciela, wskazuję też zadania pozostałych specjalistów. Artykuł uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14.09.2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 2102).

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top