Prawo22 listopada, 2019

Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym Komentarz Książka tygodnia

Ten komentarz był pisany i przekazany do druku przed oddaniem do użytku systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Dlatego znajdują się w nim postulaty sformułowane pod adresem operatora systemu dotyczące funkcjonalności tego systemu.

W Polsce toczy się co roku kilka milionów sądowych postępowań egzekucyjnych. Ciągle jeszcze znaczna część tych postępowań ma za przedmiot egzekucję z ruchomości, mimo malejącego znaczenia tego sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych. Niniejszy komentarz został napisany przede wszystkim z myślą o praktykach zajmujących się egzekucją z ruchomości, a zatem: komornikach sądowych, sędziach, referendarzach sądowych, adwokatach i radcach prawnych, a także uczestnikach postępowań egzekucyjnych, w tym "licytantach elektronicznych". Należy jednak mieć nadzieję, że będzie on służył także przedstawicielom nauki przy interpretowaniu treści komentowanych przepisów oraz osobom uczącym się trudnego prawa egzekucyjnego, tj. studentom, doktorantom i aplikantom. 

Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz
Ireneusz Kunicki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top