Prawo17 sierpnia, 2022

Edukacja obronna - Bogdan Bugdalski

Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wielkie zmiany w postrzeganiu współczesnego świata – nie czujemy się już bezpiecznie. Rok 2014 był wyraźnym ostrzeżeniem, dziś za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna. Dlatego mówiąc o bezpieczeństwie, mamy na myśli działania zbrojne, obronę, udzielanie pierwszej pomocy. I nikogo nie dziwią zmiany w programie przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”. Tylko czy poradzą sobie z nimi szkoły i samorządy?

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/7

Zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji i Nauki 1 września miałyby wejść w życie nowelizacje dwóch rozporządzeń:
- w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360100);
- w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360101).

Dwie są również zmiany. Pierwsza w zakresie podstawy programowej do nauczania języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej – co jest konsekwencją zmniejszenia z trzech do jednej liczby dodatkowych godzin tego języka. Druga w zakresie podstawy programowej przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” – ma na celu przygotowanie uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych do właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi i tę właśnie modyfikację omawiam w niniejszym artykule.

Uczniowie nadal będą mieli godzinę tygodniowo edukacji dla bezpieczeństwa (EDB), bo miejsce na realizację nowych treści uzyskano poprzez usunięcie zagadnień z zakresu kształtowania postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu, które są obecne w programach innych przedmiotów. Największą zmianą ma być natomiast nauka strzelania.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top