Prawo10 maja, 2022

Analiza transakcyjna - Anna Klimowicz

W pracy nauczyciela znaczącą rolę odgrywają kompetencje interpersonalne, bo zbudowanie pozytywnych relacji z uczniem oraz jego rodzicami jest warunkiem sukcesu dydaktycznego i wychowawczego. Znajomość elementarnych założeń analizy transakcyjnej pozwala zrozumieć, w jaki sposób między ludźmi powstają nieporozumienia, a wdrażanie jej metod pomaga zapobiegać konfliktom. W Polsce zastosowaniem tej analizy w pracy szkoły zajmuje się Jarosław Jagieła, profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/4

Niewielu ludzi (a w tym i nauczycieli) gotowych jest wejrzeć w samych siebie. Tymczasem to niesłychanie ważne, zwłaszcza w pracy w środowisku szkolnym, by zdawać sobie sprawę z doświadczanych emocji, myśli, potrzeb i wynikających z nich własnych zachowań, a także w trafny sposób rozpoznawać otaczające nas fragmenty rzeczywistości. Dopiero kiedy potrafimy identyfikować wzorce i mechanizmy swojego postępowania, możemy świadomie eliminować te, które są nieadekwatne, mało efektywne czy niezrównoważone, a nawet krzywdzące innych. Chodzi o to, aby umieć – mówiąc potocznie – dobrze dogadywać się z ludźmi. Potrafić w trudnych sytuacjach bez większych napięć skupić się na celowym i elastycznym działaniu, współpracy oraz uzyskiwaniu obopólnych korzyści.

Niezmiernie pomocna w radzeniu sobie z manipulacjami, grami interpersonalnymi i pułapkami słownymi, w które potrafią wciągnąć nauczyciela uczniowie, ich rodzice oraz nierzadko koleżanki i koledzy z pokoju nauczycielskiego, jest znajomość teorii analizy transakcyjnej (AT).


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top