Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ukończył studia na kierunku prawo (2009), ponadto studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie (2012) oraz historii (2019). Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich oraz czynny zawodowo nauczyciel.


Back To Top