Starszy doradca imigracyjny w kancelarii adwokackiej Sawicki i Wspólnicy.

Liudmyla posiada 7-letnie doświadczenie w kwestiach związanych z prawem imigracyjnym i prawem pracy/HR w Polsce.

Jest autorką i współautorką wielu publikacji i szkoleń z zakresu prawa imigracyjnego. Liudmyla jest współautorką komentarza do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Legalis.

Występuje jako prelegentka na konferencjach, panelach doradczych i warsztatach.


No Related Media found.
Back To Top