ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-1750

Researcher at the Department of Intellectual Property Law of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow (Poland). He specializes in industrial property law, unfair competition law and intellectual property management in the scientific-educational context and environment. In recent years, his scientific interests have focused around the issue of mutual relations between intellectual property rights and combating unfair competition, as well as the protection of biotechnological inventions. Within the last 15 years, participant – multiple times – and coordinator of national and international projects in the field of intellectual property management in higher education, including: China Intellectual Property Management Network (CIPnet) 2017-2020; La Red de Propriedad Intellectual de Latin America (PILA) 2008-2011; Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland 2011-12 and consumer law: Consumer against unfair market practices 2009-2011. Co-coordinator of English-language Master's Degree Studies in Intellectual Property and New Technologies, conducted in cooperation with WIPO and UPRP.

Chosen publications:

Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna. Zagadnienia cywilnoprawne. Warszawa 2005;
Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International, 2004 (vol. 3)
The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007;
Agresywne praktyki rynkowe (in:) D. Kasprzycki, E. Nowińska (ed.) Nieuczciwe praktyki handlowe. Ocena regulacji. Kraków 2011
Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej [in:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (ed.) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vall, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze, z. 19, 2015

Prawo uczelni do komercjalizacji (chapter II.3); Nabycie przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości wynalazczej (chapter III.9); Pracownicza twórczość wynalazcza powstała w wyniku wykonywania umowy z przedsiębiorcą lub przy pomocy przedsiębiorcy (chapter III.10); Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości (chapter VI), [in:] J. Sieńczyło-Chlabicz (ed.), Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz Warszawa 2017,

Skarga passing off jako forma zwalczania nieuczciwej konkurencji w Wielkiej Brytanii, [in:] J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski (ed.) Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018.No Related Media found.
Back To Top