ORCID: 0000-0003-2281-0859

1979–1984 – Uniwersytet Warszawski, 1990–1991 – Uniwersytet w Bonn, 1995 – Doktorat w zakresie Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski, 1984–2004 – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

Obecnie: Przewodniczący Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek, Prezes ICC Polska (International Chamber of Commerce), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Law Society (jako prawnik zagraniczny).

Dr Cezary Wiśniewski dysponuje bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie doradztwa związanego z przejęciami i łączeniami spółek. Doradzał także wielu instytucjom finansowym. Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów. Orzekał jako arbiter oraz występował w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach arbitrażowych. Jako pełnomocnik reprezentował Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych wynikających na tle roszczeń inwestorów zagranicznych wobec Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem umów o wzajemnej ochronie i popieraniu inwestycji.

Prelegent na międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych praktyce prawa handlowego i arbitrażu. Autor kilkudziesięciu artykułów i innych publikacji w kraju i za granicą z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz arbitrażu handlowego i inwestycyjnego.

Ważniejsze publikacje z ostatnich lat:


1. Dziurda M., Wiśniewski C., Wpływ umów BIT na suwerenność państw, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 12.

2. Furtek M., Wiśniewski C, Polski arbitraż z widokami na przyszłość, „Rzeczpospolita” 2014, nr 181.

3. Wiśniewski C., Arbitration – Friendly for Whom?, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2015, nr 1.

4. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych - perspektywa polska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 10.

5. Wiśniewski C., Zielińska A., Who Should Know The Law: The Arbitrators Or The Parties?, w: Kluwer Arbitration Blog, [online], Wolters Kluwer 2016, [dostęp: 13 lutego 2019], dostępny: http://kluwerarbitrationblog.com/2016/10/03/who-should-know-the-law-the-arbitrators-or-the-parties

6. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Арбітрабельність корпоративних спорів, w: Альтернативні та судові процедури вирішення спорів: сучасний стан і нові тенденції в Україні, Німеччині та Польщі. Alternative und gerichtliche Verfahren der Streitbegleitung: Aktueller Stand und neue Tendenzen in der Ukraine, Deutschland und Polen, Kijów 2016.

7. Jurcewicz W., Pörnbacher K., Wiśniewski C. (red. nauk.), Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka. Gesellschaftliche Streitigkeiten in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit – polnische und deutsche Perspektiven, Warszawa 2017.

8. Jurcewicz W., Wiśniewski C., Arbitrability of Corporate Disputes, w: Die Förderung der Rule of Law durch außergerichtliche Streitbegleitung. Deutschland, Polen, Ukraine, red. T. de Vries, Berlin 2018.


No Related Media found.
Back To Top