Studia Prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 roku. Od 1949 r. jest związana z Uniwersytetem Łódzkim. W latach 1952–1954 odbyła aplikację adwokacką. Do 1965 r., kiedy to zabroniono łączenia praktyki z pracą naukową, wykonywała zawód adwokata.

W 1959 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1967 r. doktora habilitowanego. W 1975 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a od 1987 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 1973 do 1978 r. była prodziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1981–1984 i 1993–1996 była dziekanem Wydziału Prawa UŁ. W latach 1983–1997 była kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego UŁ.
Od 1976 r. przez trzy dekady była profesorem Faculté Internationale de Droit Comparé (Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego) w Strasburgu, gdzie kształciła prawników z całego świata.
W 2002 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa M. Schumana w Strasburgu.
Jest członkiem Société de Législation Comparée w Paryżu. Od 1992 r. jest także członkiem Academie Internationale de Droit Comparé w Hadze, w latach 1998–2002 była Sekretarzem Generalnym Sekcji Polskiej Association Henri Capitans des Amis de la Culture Juridique Française.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1997–2006.
Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa porównawczego.

No Related Media found.
Back To Top