Ondernemers die betalingen moeten verrichten naar een geblokkeerde rekening (G-rekening), konden dat tot nu toe niet vanuit Twinfield online boekhouden doen. Dit betekende in de praktijk vaak, dat ze het betaalproces niet vanuit Twinfield deden, maar de betalingen opnieuw invoerden in internetbankieren. Twinfield heeft het nu mogelijk gemaakt om te betalen naar een G-rekening.

Hieronder tref je een overzicht van deze functionaliteit. Een uitgebreide handleiding vind je in de Twinfield Knowledge Base.

Wat is een G-rekening

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die alleen gebruikt mag worden voor betalingen aan de Belastingdienst, aan onderaannemers of naar andere G-rekeningen. Voor andere bankhandelingen of betalingen kan de G-rekening niet worden gebruikt.

Een G-rekening is makkelijk te herkennen. Het rekeningnummer begint altijd met 99, dus bijvoorbeeld [ NLXX ABNA 99XX XXXX XX ]

G-rekening instellen bij de crediteur

Om te kunnen betalen naar een G-rekening moet deze eerst worden toegevoegd aan de bankgegevens van betreffende crediteur (leverancier). Dit is vooralsnog alleen mogelijk via de Twinfield Classic functie ‘Crediteuren’.

In het tabblad ‘Banken’ kan de geblokkeerde rekening worden toegevoegd.

Betalingscondities instellen bij de crediteur

In de betalingscondities kan een standaard percentage worden ingevuld voor het gedeelte van de inkoopfactuur dat naar de G-rekening moet worden overgemaakt. Dit percentage wordt gebruikt voor de verdeling van bedragen die wel of niet naar een G-rekening moeten worden overgemaakt. Deze verdeling kan per factuur worden overruled

Instellen betaaltype

Vanuit Twinfield kan direct worden betaald van- en naar een geblokkeerde rekening. Voorwaarde is dat de geblokkeerde rekening bekend is in Twinfield.

Zie hierboven de instelling op het betaaltype SEPA voor het betalen van / naar een G-rekening. De opties zijn:

  • Zowel de standaard als de geblokkeerde: voor beide bankrekeningen wordt een bedrag ingevuld. De betaling wordt verricht vanuit één bankrekening;
  • Ja: er wordt alleen een te betalen bedrag ingevuld voor de geblokkeerde rekening. Deze optie wordt vaak gebruikt voor betalingen van G-rekening naar G-rekening;
  • Nee: in dit geval wordt alleen een te betalen bedrag ingevuld voor de gewone rekening. Deze optie wordt vaak gebruikt voor de betaling van een gewone bankrekening naar een gewone bankrekening

Bedrag naar G-rekening invoeren in de inkoopboeking

Om te kunnen betalen naar een G-rekening kan op de gebruikelijke manier een inkoopfactuur worden ingevoerd in Twinfield: via het inkoopboek of via Basecone.

Het is nog niet mogelijk om de bedragen in Basecone te splitsen, daarom moeten gescande inkoopfacturen (waarvan een gedeelte naar een G-rekening moet worden overgeboekt) via het inkoopboek worden geopend.

Voor facturen uit Basecone (die via Twinfield worden geopend) en voor handmatig ingevoerde facturen geldt dat, na het opslaan in concept of definitief, een venster wordt getoond waarin naast het boekstuknummer de uitsplitsing zichtbaar is.

Deze splitsing is gebaseerd op het percentage zoals aangegeven op de stamgegevens van de crediteur. Het bedrag voor de G-rekening kan, indien nodig, handmatig worden aangepast. Deze splitsing wordt vervolgens meegenomen bij de betaling.

Betalen van en naar een G-rekening

Voor het betalen vanaf een G-rekening, selecteer je in ‘Betalen & Incasseren’ bij de bank de G-rekening.

Let op: Twinfield controleert niet zelf of het om een betaling naar een G-rekening gaat! Deze controle wordt door de bank uitgevoerd. Wanneer dus vanuit een G-rekening een betaling wordt gedaan naar een gewone rekening, dan zal deze betaling door de bank worden afgewezen.

Voor het betalen naar een G-rekening verricht je de betaling zoals je gewend bent. Als je een post opent, zie je de splitsing van bedragen terug. Ook in deze fase kun je de bedragen voor de G-rekening en het reguliere bedrag nog aanpassen.

Mark Harmsma, Product Marketeer
Product Marketeer
Product marketeer | Wolters Kluwer Tax & Accounting | Accountancy Software | meidenvader | bassist | blues | duurzaam
Onze meest recente blogs
Back To Top