Schulinck Opleidingen biedt een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo en Omgevingsrecht. Tijdens onze trainingsdagen staan wij stil bij recente ontwikkelingen, jurisprudentie en casustiek knelpunten in uw dagelijkse werk en bieden daar waar het kan oplossingen.
Back To Top