Meer tijd voor nieuw talent

InView is gegroepeerd volgens het standaard research werkproces van een advocaat en linkt casuïstische elementen van uitspraken aan een breder juridisch perspectief. Hierdoor gaan jouw collega’s meer uniform research doen en kunnen juniors zelfstandig meer duiding vinden, waardoor de kwaliteit van hun werk blijft gewaarborgd.

Screenshot Zoeken in InView
Bekijk video
Back To Top