Waar is een bepaling uit het oude recht terechtgekomen in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet? Als het gaat om de Omgevingswet en de daarop gebaseerde amvb's (Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit bouwwerken leefomgeving) kan het lastig zijn om dat te achterhalen. Met de Transponeringstool zie je in een handomdraai wat het nieuwe artikel is.
Naar de transponeringstool

Wat is de transponeringstool?

De transponeringstool neemt het oude recht dat in de Omgevingswet of de daarop gebaseerde amvb’s is opgegaan als vertrekpunt en geeft aan waar een bepaling uit het oude recht in het nieuwe stelsel terecht is gekomen. Zo vind je snel je weg in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. 

Oorsprong en samenstellers

De tool is gebaseerd op de Transponeringstabel uit de eerste druk van Tekst & Commentaar Omgevingswet. De transponeringstabel is samengesteld door mr. Sanne-Noa van Ooijen en mr. Ruda van Ravensteijn, onder redactie van prof. dr. C. W. Backes LL.M, prof. mr. A.G.A. Nijmeijer. Beiden maken deel uit van de redactie van Tekst & Commentaar Omgevingswet.

Hoe werkt dat precies?

De tabel omvat alle wetten die volledig in de Omgevingswet zullen opgaan en dus zullen worden ingetrokken. Van de wetten die slechts gedeeltelijk in de Omgevingswet zullen opgegaan en waarvan dus slechts bepaalde artikelen, paragrafen of afdelingen zijn vervallen zijn alleen voor de praktijk de belangrijkste wetten opgenomen, naar de opvatting van de redactie. Dat zijn de Wet milieubeheer, de Monumentenwet 1998 en de Woningwet.

Als een bepaling niet in het nieuwe recht terecht is gekomen, maar het onderwerp van die bepaling wel op andere wijze is geregeld, dan is daarover een toelichting gegeven. Soms is een bepaling wel in de nieuwe wetgeving goed herkenbaar, maar toch substantieel gewijzigd. Ook dat is toegelicht.

Waar voor een bepaling uit het oude recht geen verwijzing naar het nieuwe recht is opgenomen (dus een streepje in de kolom ‘Artikel Omgevingswet’ en in de kolom ‘Artikel amvb’) kan dat meerdere redenen hebben. Het kan zijn dat deze bepaling niet opgaat in de nieuwe wetgeving en ‘achterblijft’ in de oude wetgeving, bijvoorbeeld in de Wet milieubeheer. Het kan ook zijn dat de wettelijke regeling is geschrapt (deregulering). Soms is de reden ook dat de oude regeling niet in deze, maar slechts in sterk gewijzigde vorm terugkomt. Waar dit zinvol leek is dat in de kolom ‘Opmerkingen’ toegelicht.

Peildatum
De tabel hanteert als ‘peildatum’ 5 mei 2022 (Stb. 2022, 172). Wat de oude wetgeving betreft, is uitgegaan van de regelgeving zoals die op 1 september 2021 in werking was. Wijzigingen in de oude wetgeving na deze datum zijn slechts incidenteel in de tabel verwerkt.

Een nieuw stelsel bekijk je met de kennis die je hebt. Voor de juridische professional is dat de kennis van het oude recht. De transponeringstabel biedt houvast.
Hoogleraar Omgevingsrecht Chris Backes
Blijf op de hoogte over de Omgevingswet
Probeer de Collectie Omgevingsrecht een maand vrijblijvend. Deze juridische vakinformatie stelt u in staat om snel te kunnen inspelen op complexe vraagstukken zoals de Omgevingswet.
Back To Top