Correcties Belastinggids 2019 

4 maart 2019

Tijdklemmen 

Op bladzijde 245 staat onder het kopje "U koopt de polis af of u vervreemdt de polis", dat voor de vrijstelling de KEW tenminste 15 jaar moeten hebben gelopen

Deze informatie is niet juist. De tijdklemmen zijn namelijk niet meer van toepassing. De tekst met betrekking tot de tijdklemmen op pagina 245 is onterecht blijven staan. In de gids is verder wel correct herhaaldelijk aangegeven dat de tijdsklemmen zijn vervallen.

Jaarruimte; premieaftrek bij pensioentekort

Op pagina 334 staat vermeld dat in de formule ten behoeve van de berekening van de jaarruimte 2018, de A factor vermenigvuldigd moet worden met 6,5. Dit moet zijn 6,27. Bijgaand vind u de aangepaste pagina’s 334 en 335.

Opbrengst woning lager dan restschuld

Op pagina 224, in de rechterkolom, staat vermeld onder het kopje Opbrengst woning lager dan restschuld “Als de restschuld is ontstaan op of na 29 oktober 2012 dan is de rente over die restschuld tien jaar lang aftrekbaar als eigenwoningrente en met ingang van 2015 is de rente op een restschuld zelfs 15 jaar lang aftrekbaar”. Daaraan had moeten worden toegevoegd dat deze restschuld tevens vóór 1 januari 2018 hadden moeten ontstaan.

Algemene heffingskorting

Op pagina 604 staat als algemene heffingskorting € 2.465 vermeld. Dit moet € 2.265 zijn.

Ga terug
Back To Top