Tekst en Commentaar
Juridisch06 oktober, 2021

Tekst & Commentaar: per wetsartikel een glashelder commentaar

Sinds de eerste publicatie van Tekst & Commentaar in 1990 is de serie, met inmiddels 29 delen, uitgegroeid tot dé belangrijkste bron voor de jurist die zich snel wil oriënteren op een wetsartikel. Wat is de kracht van deze formule? En wat is er voor nodig om 29 delen voortdurend actueel te houden? Wij spraken met Pieter Bon, sinds twee jaar uitgever van Tekst & Commentaar. Een gesprek vol passie over uitgeven, meerwaarde creëren voor klanten, het in stand houden van de kwaliteit, en over de prominente plek die Tekst & Commentaar inneemt in de nieuwe expert solution van Wolters Kluwer, InView.

Over de uitgever van Tekst & Commentaar
Pieter Bon werkt al bijna 30 jaar bij Wolters Kluwer in verschillende functies. Sinds begin 2019 heeft hij de serie Tekst & Commentaar en de Asser-serie onder zijn hoede. Beide series zijn toonaangevend in juridisch Nederland en Pieter ervaart het als een eer om met een groot auteursteam én redacties voortdurend te blijven werken aan informatie voor juridische kenniswerkers. Interessante mensen, met een schat aan zowel inhoudelijke als praktijkkennis die graag publiceren in deze series. Als uitgever is hij voortdurend op zoek naar de wijze waarop hun kennis kan worden ingezet ten behoeve van optimale ondersteuning van praktijkjuristen. Kennis van de markt en een betrouwbare gesprekspartner voor auteurs zijn is daarbij onontbeerlijk.

Over Tekst & Commentaar (T&C)
Tekst & Commentaar is een artikelsgewijs commentaar in 29 delen. Van T&C Burgerlijk Wetboek tot T&C Aanbestedingsrecht en van T&C Strafrecht tot T&C Algemene wet bestuursrecht. De serie kenmerkt zich door een heldere, herkenbare formule met korte, beknopte commentaren op wetsartikelen. Actueel en volgens een eenduidige, gestructureerde formule met overzichtelijke koppen. Onmisbaar, óók voor een professionele jurist die niet persé specialist is. De online variant en de WebApp worden continu geactualiseerd met halfjaarlijks een algehele update. De boeken verschijnen in beginsel elke twee jaar. Een team van ruim 450 auteurs en redacteuren, afkomstig uit de wetenschap én de praktijk staan garant voor hoogstaande en praktische toepasbare commentaren. Alleen de belangrijkste, meestal HR, uitspraken komen aan bod en waar dat voor de uitleg onmisbaar is wordt verwezen naar literatuur. Uitgangspunt is behandeling van de ‘heersende leer’.


Hoe borg je de kwaliteit van de content?
“De kwaliteit borgen we op verschillende manieren. Allereerst door steeds scherp te zijn op de keuze van auteurs en redacteuren die schrijven voor Tekst & Commentaar. Bij de keuze van auteurs hebben we intensief contact met de redacteuren. Het is leuk, maar ook essentieel voor de continuïteit, om te zien dat Tekst & Commentaar telkens weer jonge en talentvolle auteurs aan zich weet te binden. Redacteuren worden altijd in samenspraak met de Redactieraad benoemd. Auteurs en redacteuren dienen zich voor 100% te conformeren aan de formule, daaraan doen we geen concessies. Dat geldt ook voor het strakke regiem van bijwerkingen dat de hoge actualiteit borgt. Klanten moeten daarop kunnen vertrouwen en auteurs realiseren zich dat.

De redactieraad bewaakt de formule en evalueert met regelmaat de verschillende delen. Niet onbelangrijk is dat wij auteurs en redacties ondersteunen met een dedicated team van vaste en deskundige redactie- en productiecoördinatoren. Korte communicatielijnen staan borg voor een efficiënt productieproces, waarbij alle betrokkenen, ook onze auteurs en redacteuren, gebruikmaken van hetzelfde productie- c.q. auteursplatform. Tekst & Commentaar wordt enorm veel geraadpleegd door de juridische professional. Dat betekent ook dat wij met enige regelmaat de input van klanten krijgen die ons dwingt scherp te blijven op de formule en de keuzes die wij maken.”

Door wie worden de commentaren van Tekst & Commentaar geschreven?
“De auteurs en redacteuren van Tekst & Commentaar zijn afkomstig uit de wetenschap en de rechtspraktijk. Het merendeel van de auteurs is gepromoveerd. Inhoudelijke kennis én kennis van de rechtspraktijk zijn beide vereist om voor Tekst & Commentaar te schrijven. Elk deel heeft een eigen redactie die alle commentaren beoordeelt voordat deze in productie worden genomen. Hiermee borgen wij praktische toepasbaarheid, juridische-inhoudelijke kwaliteit, actualiteit en de eenduidige toepassing van de redactionele formule. Dit maakt Tekst & Commentaar tot een betrouwbare bron.”

Hoe geef je invulling aan de verdere uitbouw van Tekst & Commentaar online?
“Voor Tekst & Commentaar zijn de boeken nog steeds een begrip in de markt, maar ik denk dat er weinig klanten zijn die zich beperken tot het boek alleen. Al was het alleen maar vanwege de hogere actualiteit van online informatie, het snel vinden van wat je zoekt en het snel binnen handbereik hebben van de content.

Kijkend naar het bereik van Tekst & Commentaar dan zien we dat online het aantal klanten dat toegang heeft inmiddels aanmerkelijk groter is dan de afname van boeken. Dat biedt kansen om te kijken naar wat en hoe je content aanbiedt en vooral ook met elkaar verbindt. Dan heb je het over zaken als een goede zoekmachine, goed gestructureerde en gemetadateerde content, waardoor je snel kunt vinden wat je zoekt. Als ook de performance, hoe stabiel is het platform, hoe zit het met de responsetijd etc.

Om klanten te helpen bij de migratie van boek naar online hebben we eind 2019 de WebApp voor Tekst & Commentaar gelanceerd. Klanten vroegen heel specifiek om een eenvoudige app met basale functionaliteiten en alleen content van Tekst & Commentaar. Dat maakt de WebApp simpel in gebruik, handig voor onderweg of in de rechtbank, voor even een snelle uitleg over een wetsartikel, en natuurlijk net zo actueel als de reguliere Navigator variant. Kopers van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek kunnen dit jaar, via de actiecode die in het boek is opgenomen, gratis een jaar lang kennismaken met de WebApp. Ik ben erg benieuwd naar de reacties!”

Hoe zie je de toekomst in van Tekst & Commentaar?
“Vrij recent introduceerde Wolters Kluwer InView met het eerste domein arbeidsrecht. InView is wat wij noemen een ‘expert solution’ die aansluit bij de fases van het werkproces van de juridische professional. InView versnelt en vereenvoudigt het onderzoeksproces, de zaakanalyse en het administratieve werk. Tekst & Commentaar speelt hier een belangrijke rol in voor de klant die zich wil oriënteren op een juridische casus, met als uitgangspunt het wetsartikel(lid). Hiermee integreren we de ijzersterke formule van Tekst & Commentaar in een veel meer omvattende online omgeving voor de praktijkjurist. Als uitgever is het mijn taak ervoor te zorgen dat Tekst & Commentaar in deze nieuwe propositie past en blijft passen. Daar liggen veel mogelijkheden en kansen, dat heeft Tekst & Commentaar inmiddels wel bewezen.

Een andere ontwikkeling waar wij momenteel volop op inzetten is een geheel nieuw deel over de Omgevingswet. Het betreft hier een gigantische én complexe wetgevingsoperatie waar redacteuren, auteurs en collega’s al enige jaren keihard aan werken en wat naar verwachting nog voor de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 zal resulteren in een unieke publicatie met gedegen commentaren op deze nieuwe wet en de bijbehorende vier besluiten. En dan natuurlijk ook online en als WebApp beschikbaar!  

Meer weten over Tekst & Commentaar? Neem dan eens een kijkje op deze pagina.

Vakinformatie speciaal voor jou als Notaris
Ontdek de betrouwbare vakinformatie die jij kiest. Collecties, te raadplegen in InView Essential bundelen online juridische publicaties per rechtsgebied. Werk efficiënter, nauwkeuriger en effectiever om cliënten nog beter van dienst te zijn. Ontdek welke collectie bij jou past, geheel vrijblijvend en zonder kosten.
Back To Top