Rode Mini rijdt over landkaart van Engeland
FinancieelFiscaal en Accounting17 december, 2020

Gevolgen Brexit op de btw voor de levering van goederen

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) is sinds 1 januari 2021 een feit. Onderstaand lees je de btw-gevolgen die de Brexit heeft voor de levering van goederen.

Btw-regels vóór de Brexit

Om de verschillen goed uit te kunnen lichten, leggen we eerst nog even uit hoe de huidige btw-regels eruit zien. Op dit moment hoort het VK bij de EU, waardoor de EU-wet en regelgeving en richtlijnen van toepassing zijn op transacties met ondernemers in het VK.

Verkoop van goederen aan Verenigd Koninkrijk

Als een ondernemer in Nederland goederen levert aan een ondernemer in het VK, dan is sprake van een 'intracommunautaire transactie'. De Nederlandse ondernemer brengt 0% btw in rekening en de ondernemer in het VK geeft de btw in zijn eigen btw-aangifte in het VK aan. Van belang is dat formeel aangetoond kan worden dat de goederen vanuit Nederland naar het VK zijn gegaan, bijvoorbeeld aan de hand van getekende CMR-brieven. De Nederlandse ondernemer geeft de levering aan bij vraag 3b van de btw-aangifte en bij vraag 3a van de opgaaf ICP.
Het leveren van goederen aan particulieren en afnemers zonder BTW-identificatienummer in het VK valt onder de regeling afstandsverkopen. De omzet van de verkopen moet worden bijgehouden in de administratie, indien de drempel van GBP 70.000 / € 80.197 wordt overschreden is er btw verschuldigd in het VK. Tot het bereiken van de drempel brengt de Nederlandse ondernemer btw in rekening, tenzij bij de Belastingdienst is aangegeven dat de regeling afstandsverkopen direct toegepast wordt.
De Nederlandse leverancier moet bij overschrijding van de drempel in het VK voor de btw registreren zodat hij de btw aan kan geven in het VK. Totdat de drempel wordt bereikt mag er Nederlandse btw in rekening worden gebracht, die in Nederland wordt afgedragen.

Inkoop van goederen vanuit Verenigd Koninkrijk

Inkopen door een Nederlandse ondernemer van een ondernemer in het VK worden gekocht (waarbij de goederen vanuit het VK naar Nederland worden vervoerd) zijn bij de Nederlandse afnemer met 21% btw belast in Nederland. Dit moet worden aangegeven bij vraag 4b van de btw-aangifte. De ondernemer in het VK vermeld dan 0% btw op de factuur.
Btw gevolgen bij leveringen ná uitvoering no-deal Brexit
Wat is nu voor jou als accountant belangrijk om te weten bij een eventuele no-deal Brexit? We lichtten de belangrijkste btw gevolgen bij de verkoop en inkoop van goederen voor je uit.

Btw gevolgen bij levering ná 1 januari 2021

Na een no-deal Brexit wordt het VK als een niet-EU land behandeld. Gevolg hiervan is dat een levering van goederen aan een afnemer in het VK export is en met 0% BTW is belast. Dit wordt niet in de opgaaf ICP vermeld, maar er moet wel een aangifte worden gedaan bij de Nederlandse Douane. Afhankelijk van wat er in de leveringscondities is afgesproken moet de afnemer óf de Nederlandse leverancier:

  • de goederen invoeren in het VK
  • de lokale invoerrechten betalen
  • de btw aangeven

Tip!

Ga na of de huidige overeengekomen leveringscondities moeten worden aangepast, om te voorkomen dat de Nederlandse ondernemer in het VK inklaringskosten en invoerrechten moet betalen.

De verkoop van goederen aan consumenten in het VK wordt ook als export belast met 0% btw in Nederland. De verschuldigde btw over pakketjes die vanuit de EU naar het VK gaan (met een waarde tot GBP 135) kan volgens berichtgeving van de Britse overheid via een online portaal in het VK worden aangegeven en betaald. Bij pakketjes met een waarde van GBP 135 of meer wordt de btw van de ontvanger in het VK geheven.

Inkoop van goederen vanuit Verenigd Koninkrijk

De aankoop van goederen door een Nederlandse ondernemer vanuit het VK waarbij de goederen, in het kader van de levering, naar Nederland worden vervoerd is import in Nederland. Bij de Nederlandse douane moet een aangifte worden ingediend, waarbij de EU invoerrechten worden betaald. Bovendien moet de Nederlandse afnemer btw bij de douane aangeven en betalen, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt.

Het voordeel van een artikel 23-vergunning is dat de invoer-btw niet bij de grens aan de douane wordt betaald, maar in de btw-aangifte wordt vermeld en in dezelfde btw-aangifte in aftrek wordt gebracht. Dit leidt tot een liquiditeitsvoordeel bij de ondernemer omdat hij de btw niet hoeft voor te financieren.

Handelt jouw klant niet in goederen maar in diensten? Lees dan ons andere Brexit blog over de btw gevolgen voor handelen in diensten.

Wees goed voorbereid op Brexit - bekijk onze checklist voor accountants!

Ben jij benieuwd welke punten je langs kunt lopen om te zorgen dat jij en je klanten goed voorbereid zijn op een (no) Brexit deal? Lees hier onze checklist 'Actiepunten Brexit voor accountants'. 

mr. Carola van Vilsteren, btw-expert
Eigenaar van Vilsteren BTW advies
Mr. Carola van Vilsteren schrijft regelmatig publicaties en geeft cursussen over uiteenlopende btw-vraagstukken. 'Wij staan klaar voor bedrijven en non-profit organisaties, van groot tot klein.'