Rode Mini rijdt over landkaart van Engeland
FinancieelFiscaal en Accounting17 december, 2020

Gevolgen Brexit op de btw voor de levering van goederen

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) is sinds 1 januari 2021 een feit. Onderstaand lees je de btw-gevolgen die de Brexit heeft voor de levering van goederen.

Btw-regels vóór de Brexit

Om de verschillen goed uit te kunnen lichten, leggen we eerst uit hoe de regels waren voordat de Brexit plaatsvond op 1 januari 2021. Het VK was onderdeel van de EU, waardoor de EU-wet en regelgeving en richtlijnen van toepassing waren op transacties met ondernemers in het VK.

Verkoop van goederen aan Verenigd Koninkrijk

Als een ondernemer in Nederland goederen leverde aan een ondernemer in het VK, was er sprake van een 'intracommunautaire transactie'. De Nederlandse ondernemer bracht 0% btw in rekening en de ondernemer in het VK gaf de btw in zijn eigen btw-aangifte in het VK aan. Van belang was dat formeel aangetoond kon worden dat de goederen vanuit Nederland naar het VK gingen. Bijvoorbeeld aan de hand van getekende CMR-brieven. De Nederlandse ondernemer gaf de levering aan bij vraag 3b van de btw-aangifte en bij vraag 3a van de opgaaf ICP.
.
Het leveren van goederen aan particulieren en afnemers zonder BTW-identificatienummer, in het VK, vielen onder de regeling afstandsverkopen. De omzet van de verkopen moest worden bijgehouden in de administratie. Indien de drempel van GBP 70.000 / € 80.197 werd overschreden, was er btw verschuldigd in het VK. Tot het bereiken van de drempel bracht de Nederlandse ondernemer btw in rekening, tenzij bij de Belastingdienst werd aangegeven dat de regeling afstandsverkopen direct toegepast werd.

De Nederlandse leverancier moest bij overschrijding van de drempel in het VK de btw registreren, zodat hij de btw aan kon geven in het VK. Totdat de drempel werd bereikt, mocht er Nederlandse btw in rekening worden gebracht, die in Nederland werd afgedragen.

Inkoop van goederen vanuit het VK

Inkopen door een Nederlandse ondernemer bij een ondernemer in het VK (waarbij de goederen vanuit het VK naar Nederland werden vervoerd) werden bij de Nederlandse afnemer met 21% btw belast in Nederland. Dit moest worden aangegeven bij vraag 4b van de btw-aangifte. De ondernemer in het VK vermeldde dan 0% btw op de factuur. 

Btw gevolgen bij leveringen ná de Brexit

Sinds 1 januari 2021, de datum dat de Brexit officieel plaatsvond, wordt het VK als niet-EU land gezien. Gevolg hiervan is dat een levering van goederen aan een afnemer in het VK als export wordt gezien en met 0% btw belast. Dit wordt niet in de opgaaf ICP vermeld, maar er moet wel een aangifte worden gedaan bij de Nederlandse douane. Afhankelijk van wat er in de leveringscondities is afgesproken, moet de afnemer óf de Nederlandse leverancier:
  • de goederen invoeren in het VK
  • de lokale invoerrechten betalen
  • de btw aangeven

Tip!

Ga na of de huidige overeengekomen leveringscondities moeten worden aangepast, om te voorkomen dat de Nederlandse ondernemer in het VK inklaringskosten en invoerrechten moet betalen.

De verkoop van goederen aan consumenten in het VK wordt ook als export belast met 0% btw in Nederland. De verschuldigde btw over pakketjes die vanuit de EU naar het VK gaan (met een waarde tot GBP 135) kunnen via een online portaal in het VK worden aangegeven en betaald. Bij pakketjes met een waarde van GBP 135, of meer, wordt de btw van de ontvanger in het VK geheven.

Inkoop van goederen vanuit VK

De aankoop van goederen door een Nederlandse ondernemer vanuit het VK waarbij de goederen in het kader van de levering naar Nederland worden vervoerd, is import in Nederland. Bij de Nederlandse douane moet een aangifte worden ingediend, waarbij de EU invoerrechten worden betaald. Bovendien moet de Nederlandse afnemer btw bij de douane aangeven en betalen, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt. 

Meer weten over de Brexit

Handelt jouw klant niet in goederen, maar in diensten? Lees dan ons andere Brexit blog over de btw-gevolgen voor handelen in diensten na de Brexit. Wil jij meer weten over de Brexit? Download dan snel de Routekaart Brexit en btw of lees hoe je de landcode van Noord-Ierland wijzigt in je boekhoudpakket.

mr. Carola van Vilsteren, btw-expert
Eigenaar van Vilsteren BTW advies
Mr. Carola van Vilsteren schrijft regelmatig publicaties en geeft cursussen over uiteenlopende btw-vraagstukken. 'Wij staan klaar voor bedrijven en non-profit organisaties, van groot tot klein.'

Back To Top