Twee schaakstukken op schaakbord
FinancieelFiscaal en Accounting14 december, 2020

Btw en Brexit: wat zijn de gevolgen voor btw van diensten?

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) is sinds 1 januari 2021 een feit. Onderstaand lees je de btw-gevolgen die de Brexit heeft voor de levering van diensten. 

BTW-regels vóór de Brexit

Verkoop aan Verenigd Koninkrijk
Bij het verrichten van een dienst aan een ondernemer in het VK werd de btw verlegd naar de afnemer. Het was van belang dat de afnemer over een geldig btw-identificatienummer beschikte en dat dit werd gecheckt via het VIES. Op de verkoopfactuur werden de woorden ‘reversed charge’ vermeld en géén btw-tarief. De Nederlandse ondernemer gaf de levering aan bij vraag 3b van de btw-aangifte. Deze regels golden als hoofdregel, maar voor bepaalde diensten zoals diensten met betrekking tot onroerende zaken en horecadiensten, golden andere regels.

Een Nederlandse ondernemer die diensten aan particulieren en andere afnemers zonder btw-identificatienummer in het VK leverde, was in beginsel belast met 21% Nederlandse btw. Ook hierop waren uitzonderingen mogelijk, zoals bij diensten met betrekking tot onroerende zaken en elektronische diensten. De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK werd wél belast in het VK. De btw kon via het MOSS-systeem via de Nederlandse Belastingdienst in het VK worden aangegeven, zodat btw-registratie in het VK niet nodig is. Het MOSS-systeem was overigens alleen beschikbaar voor elektronische diensten.

Inkoop vanuit Verenigd Koninkrijk
De inkoop van diensten door een Nederlandse ondernemer vanuit het VK was in beginsel belast bij de Nederlandse ondernemer, omdat de btw naar hem werd verlegd. De Nederlandse ondernemer gaf de btw dan aan bij vraag 4b van de btw-aangifte. Ook hierop waren uitzonderingen, zoals bij diensten met betrekking tot onroerend goed.

Verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK wordt wél belast in VK. 
Carola van Vilsteren

Btw gevolgen bij diensten vanaf 1 januari 2021

Financiële diensten
Na de Brexit is de btw die een in Nederland gevestigde ondernemer betaalt op inkopen in verband met btw-vrijgestelde financiële diensten, verricht aan afnemers in het Verenigd Koninkrijk, in aftrek te brengen. 

Noord-Ierland
Noord-Ierland blijft onderdeel van het douanegebied van de EU. Voor diensten geldt dat Noord-Ierland geen EU-lidstaat meer is. Vanwege de bijzondere status heeft Noord-Ierland een eigen landcode gekregen. 

Inkoop vanuit Verenigd Koninkrijk
Over de inkoop van diensten vanuit het VK geeft een Nederlandse ondernemer de btw aan bij vraag 4a van de btw-aangifte. Hierdoor betaalt hij btw in Nederland, tenzij het gaat om een dienst waarvoor een uitzondering geldt zoals een dienst met betrekking tot onroerende zaken.

Meer over Brexit en btw!

Handel jij, of jouw klant, niet in diensten maar in goederen? Lees dan onze Brexit blog over de btw gevolgen voor handelen in goederen. Of downloade de Routekaart Brexit en btw, waarin je in een oogopslag de huidige btw-regels bij handel in goederen en diensten met het Verenigd Koninkrijk vindt. Download de Routekaart Brexit en btw hier.

mr. Carola van Vilsteren, btw-expert
Eigenaar van Vilsteren BTW advies
Mr. Carola van Vilsteren schrijft regelmatig publicaties en geeft cursussen over uiteenlopende btw-vraagstukken. 'Wij staan klaar voor bedrijven en non-profit organisaties, van groot tot klein.'

Back To Top