compliance
Compliance04 september, 2020

Waarom doen bedrijven aan milieumanagement?

Enkele interessante cijfers...

Voor steeds meer bedrijven zijn verzoeken van klanten de drijfveer om aan milieumanagement te doen. De allerbelangrijkste beweegreden blijft wel het naleven van de wet- en regelgeving. Dit blijkt uit een door certificatie-instelling DNV GL en onderzoeksbureau GFK Eurisko uitgevoerd internationaal onderzoek onder meer dan 1700 professionals om te bepalen hoe bedrijven met milieumanagement omgaan. De onderzoeksresultaten van 2017 werden vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek in 2014, om eventuele trendbreuken op te sporen.

Voornaamste resultaten van het onderzoek:

 • 50% van de respondenten antwoordt dat verzoeken van de klanten dé drijfveer zijn om aan milieumanagement te doen. Dit is een stijging van 15% in vergelijking met 2014.
 • 77% van de respondenten doet aan milieumanagement voor de naleving van de wet- en regelgeving.
 • De druk van andere stakeholders is voor 25% van de respondenten de voornaamste beweegreden. Dit is een stijging van 10%.
 • 74% van de ondervraagden vindt milieumanagement van belang voor hun overkoepelende bedrijfsstrategie.
 • 45% zegt dat hun bedrijf de investeringen in milieumanagement in de toekomst zal vergroten, een stijging van bijna 10% ten opzichte van het vorige onderzoek.
 • Een derde van de bedrijven beschikt over een milieumanagementprogramma voor leveranciers.
 • Wereldwijd heeft 96% van de bedrijven minimaal één actie ondernomen om de milieurisico’s in 2017 te beoordelen of te beperken.
 • De belangrijkste initiatieven om de milieurisico’s te beoordelen of beperken zijn: de bewaking van het proces om naleving van de wettelijke eisen te controleren (73%), het uitvoeren van regelmatig onderhoud (70%) en de doorlopende analyse van milieueffecten (65%).
 • De voornaamste risico’s voor bedrijven zijn niet veranderd: afvalverwerking (55%), de verwerking van gevaarlijke materialen (44%) en het lozen van afvalwater (36%). Dit is hetzelfde als 3 jaar geleden.
 • 52% van de respondenten noemt de vermindering van het aantal milieuongevallen als het belangrijkste voordeel van milieumanagement. Andere voordelen zijn: verbeterde relaties met overheden (48%), kostenbesparingen (40%) en concurrentievoordelen (36%).
 • 80% van de onderzochte bedrijven is overtuigd van de toegevoegde waarde van een milieumanagementsysteem dat gebaseerd is op de internationale ISO 14001-norm en certificering door derden. Het wordt beschouwd als een instrument om aan wettelijke eisen te voldoen (77%) en de prestaties te verbeteren (72%).

Bron: DNV-GL, in samenwerking met onderzoeksbureau GFK

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijde leider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheids-, belasting- en boekhoudsector, governance, risk & compliance en wet- en regelgeving. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met gespecialiseerde technologie en diensten.

Back To Top