Portretfoto Eric Dirix
Legal24 februari, 2023

Less is more: naar de essentie van de wet met Focus op het Recht

3 vragen aan Eric Dirix, Sectievoorzitter in het Hof van Cassatie en Em. Hoogleraar KU Leuven

In het najaar van 2022 bracht Wolters Kluwer de eerste twee delen van Focus op het Recht uit: Focus op Burgerlijke rechtspleging en Focus op Bijzondere overeenkomsten. De bedoeling van de reeks, die in de loop van 2023 uitgebreid wordt, is om de Belgische rechtspracticus snel de essentie van een bepaalde rechtsregel te helpen vatten.

“Snel naar de kern van de zaak”, zo omschrijft Eric Dirix, Sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, Em. Hoogleraar aan de KU Leuven, redactielid van meerdere Wolters Kluwer-uitgaven en auteur van vele publicaties zoals onder meer de APR boeken Factuur, Beslag en Ongerechtvaardigde verrijking, de meerwaarde van het naslagwerk in zijn voorwoord op Focus op Bijzondere overeenkomsten.

Om erachter te komen wat deze reeks nu precies zo innovatief maakt, legden we hem drie vragen voor.

Onlangs kwamen de eerste delen van de Focus op het Recht-reeks uit. Wat is volgens u de meerwaarde van deze nieuwe contentsoort?
Juristen, advocaten en andere professionals die dagelijks bezig zijn met het recht, hebben vaak behoefte aan verdieping bij wetsartikelen. Diepgaande analyses en commentaren bij die artikelen zijn makkelijk te vinden en breed beschikbaar. Maar soms heb je als rechtspracticus gewoon nood aan een eerste summiere oriëntatie. Een heldere uitleg die je op weg kan helpen en die de kern van een bepaald wetsartikel weergeeft. De lezer op een korte en bondige manier een helikopterzicht verschaffen over een specifiek thema, dat is wat Focus op het Recht voor ogen heeft.

Om het met een voorbeeld te schetsen: heel wat advocaten komen in aanraking met het procesrecht. Maar dat is heel uitgebreid en complex, en je hebt doorgaans maar een heel klein stukje algemene informatie nodig voor je specifieke dossier. Dat is het moment om Focus op het Recht erbij te nemen. Het recht is op zoveel vlakken zo omvangrijk geworden, dat ik ervan overtuigd ben dat er veel behoefte is aan zo’n korte duiding en dus aan deze nieuwe reeks.

Soms heb je als rechtspracticus gewoon nood aan een eerste summiere oriëntatie. Een heldere uitleg die je op weg kan helpen en die de kern van een bepaald wetsartikel weergeeft.

Hoe zijn de verschillende delen van de reeks precies opgebouwd?
Elk deel is gewijd aan een specifiek rechtsdomein. Voor de eerste twee delen werd gekozen voor de Burgerlijke rechtspleging en voor de Bijzondere overeenkomsten. Elk wetsartikel wordt toegelicht in een ‘onepager’, waarin de kern van het betreffende wetsartikel wordt besproken. In de onepager wordt het belang van het artikel uiteengezet en wordt de praktische draagwijdte van de regel geschetst. Hierbij worden de meest elementaire vragen beantwoord. De stijl is beknopt, helder en zakelijk. Er is bewust voor gekozen om geen verwijzingen of voetnoten in deze korte commentaren op te nemen. Als toch bij uitzondering rechtspraak wordt aangehaald, dan wordt deze steeds geparafraseerd tot een vuistregel.

U bent al meer dan veertig jaar actief als auteur voor Wolters Kluwer. Hoe hebt u dat auteurschap zien veranderen?
Wat ik veertig jaar geleden nooit voor mogelijk had gehouden, is dat de dikke papieren naslagwerken niet bestand blijken tegen de tijd. Daar heb ik het lastig mee gehad. Ik zie me nog zo binnenkomen, als jonge student in de bibliotheek. Die plek waar alles zo overzichtelijk was, met het ontzag dat ik voelde voor die boeken, en de ambitie om ooit “la joie de se voir imprimé” te ervaren. Maar die bibliotheken worden steeds leger.

Eerlijk gezegd begrijp ik sinds corona wel veel beter waarom. Als rechtspracticus heb je nu online toegang tot zoveel bronnen, en vind je veel sneller de informatie waarnaar je op zoek bent. Zo doe je ook verrassende ontdekkingen, en zie je verbanden die je vroeger allicht niet gevonden zou hebben. Maar je loopt soms ook wat verloren in dat digitale aanbod. Je moet weten waar je moet zoeken, inschatten welke bronnen up-to-date en betrouwbaar zijn, en vaak toch ook zelf de essentie nog gaan zoeken. Dat is waarom Focus op het Recht zo’n interessant concept is: ervaren, betrouwbare experts geven de essentie van verschillende wetsartikelen weer. Binnen eenzelfde databank krijg je nu een gelaagd aanbod van content. Men kan starten bij het wetsartikel, vervolgens de bijhorende samenvatting raadplegen en wie dieper wenst te gaan kan ook de uitgebreide commentaarteksten raadplegen.  

Als rechtspracticus heb je nu online toegang tot zoveel bronnen, en vind je veel sneller de informatie waarnaar je op zoek bent. Zo doe je ook verrassende ontdekkingen, en zie je verbanden die je vroeger allicht niet gevonden zou hebben.

Als auteur brengt de hele digitaliseringsslag van content wel extra druk met zich mee. Je teksten hebben potentieel een veel groter bereik, waardoor je nog zorgvuldiger, nog helderder, en misschien ook wat zakelijker gaat schrijven. Maar dat grotere bereik zorgt er tegelijk ook voor dat je meer invloed kan hebben op de rechtsontwikkeling, toch een van de belangrijkste redenen waarom veel juridische professionals in hun pen kruipen.

Focus op het Recht is beschikbaar in onze webshop: 

Focus op Bijzondere overeenkomsten
Focus op Burgerlijke rechtspleging

 

 

Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top