Lagere vennootschapsbijdrage in 2021
Tax & Accounting08 april, 2021

Meer vennootschappen betalen lagere Vennootschapsbijdrage

Vennootschappen betalen in 2021 347,5 of 868 euro vennootschapsbijdrage naargelang hun balanstotaal. Dat is evenveel als vorig jaar. De bijdrage zelf wijzigt dus niet, maar de federale regering trekt voor 2021 wel de drempel op van het balanstotaal: van 702.945,47 euro naar 706.579,6 euro. Dit betekent dat er dit jaar meer vennootschappen de lagere bijdrage van 347,5 zullen moeten betalen. Want alleen vennootschappen die in 2019 een balanstotaal hadden van meer dan 706.579,6 euro moeten de hogere bijdrage van 868 euro betalen.

Vennootschapsbijdrage tegen 31 december 2021 betalen

De betalingsdeadline zal dit coronajaar trouwens later vallen dan normaal. Omdat heel wat vennootschappen door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zitten, zullen ze de bijdrage niet tegen 1 juli maar 31 december 2021 moeten betalen. De Kamer behandelt momenteel een wetsontwerp dat de uiterste datum voor betaling van de vennootschapsbijdrage 2021 verlengt tot uiterlijk 31 december 2021. De betalingsuitnodigingen zullen daardoor pas in de loop van de maand september 2021 worden verstuurd en niet in de maand mei zoals normaal. Dezelfde soepelheid was ook in 2020 van toepassing.