Kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht?
Tax & Accounting30 oktober, 2020

Kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht?

Het coronavirus houdt lelijk huis op gezondheidsvlak én op economisch vlak. Onder de noemer “overbruggingsrecht” kunnen zelfstandigen de volgende vervangingsinkomens aanvragen: het dubbel corona-overbruggingsrecht, het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart of het crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind. Om de verstrengde COVID-maatregelen van 19 oktober jl. te compenseren, heeft de federale regering een nieuw pakket steunmaatregelen klaar.

Dubbel corona-overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op dit overbruggingsrecht als ze failliet verklaard worden of noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Door de coronacrisis werd de toekenning van het overbruggingsrecht in het kader van overmacht versoepeld. Omdat er voorlopig geen einde lijkt te komen aan de pandemie en crisis wordt de uitkering tijdelijk verdubbeld: 2.583,38 euro voor alleenstaande zelfstandigen of 3.228,20 euro voor zelfstandigen met gezinslast. Deze dubbele uitkering kan nog tot 30 september 2021 worden aangevraagd.

Wie heeft recht op dit dubbel corona-overbruggingsrecht?  Zelfstandigen (in hoofdberoep/bijberoep/student/actief gepensioneerd) die:

  • hun activiteit verplicht volledig moeten onderbreken n.a.v. de sluitingsmaatregelen opgelegd door de federale overheid; 
  • die niet verplicht moeten sluiten, maar afhankelijk zijn van activiteiten in het eerste punt.

Bijkomende voorwaarde om beroep te doen op de uitkering is dat je alle zelfstandige activiteit volledig onderbreekt tijdens de periode van gedwongen onderbreking door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Uitgesloten zelfstandige activiteiten zijn: takeaway horeca en click en collect voor de niet essentiële handelszaken.

Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

In het kader van het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart kunnen zelfstandigen die, in de eerste fase van de COVID-19-crisis verplicht werden om hun zelfstandige activiteit te onderbreken door de sluitingsmaatregelen en die hun zelfstandige activiteit opnieuw mogen opstarten, een uitkering aanvragen. De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast (zonder gezinslast: 1.291,69 euro en met gezinslast: 1.614,10 euro). Dit recht loopt sinds juni 2020 in principe tot eind december 2020 voor zij die dus heropstarten maar kampen met een omzetdaling.

Aanvragen voor het overbruggingsrecht lopen via het sociaal verzekeringsfonds dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt. De indieningstermijnen zijn:

  • Voor de maanden juli, augustus en september 2020: 31 maart 2021
  • Voor de maanden oktober, november en december 2020: 30 juni 2021 

Een overzicht van alle fiscale en financiële steunmaatregelen vindt u op onze topicpagina Corona impact. Meer diepaande info over alle (fiscale) corona-maatregelen vindt u op monKEY de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten.

Nog geen abonnee van monKEY? Probeer nu gratis en vind alle info die u nodig hebt.
Tax & Accounting
monKEY
De meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
Taxworld
Taxworld Newsletter
Het recentste nieuws gratis in uw mailbox