compliance
Compliance04 september, 2020

Jaaroverzicht ISO-managementnormen: ISO 50001-norm kent groeiend succes

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) voert jaarlijks een onderzoek uit naar het aantal certificaten dat werd afgegeven door certificatie-instanties geaccrediteerd door leden van het International Accreditation Forum (IAF). De resultaten van het onderzoek uit 2018, met het aantal certificaten per land op 31 december 2017, zijn te vinden op de ISO-website.

Het zal niemand verbazen dat de normen ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) wereldwijd het best scoorden. Ook het aantal ISO 50001 (energiemanagement) en ISO 270001-certificaten (informatiebeveiliging) steeg aanzienlijk in 2017.

ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsysteem

Hoewel de resultaten voor ISO 9001 een globale daling laten zien ten opzichte van de cijfers voor 2016, als gevolg van factoren in verband met de deelnamegraad (meer gegevens), blijft het kwaliteitsmanagementsysteem wereldwijd veruit het meest succesvol. In België werden per 31 december 2017 in totaal 3.121 certificaten afgegeven, tegenover 9.991 in Nederland en 21.808 in Frankrijk.

In 2017 werd bijna 50% van de in België afgegeven certificaten verstrekt volgens de 2015-versie van de norm. Dit cijfer is hoger dan in onze buurlanden (Frankrijk 35%, Nederland 45%) en ligt zelfs boven het Europese gemiddelde (42%).

ISO 14001: Milieumanagementsysteem

Voor wat betreft de certificeringen volgens de nieuwe versie van de ISO 14001:2015-norm doet zich het tegengestelde fenomeen voor. In België werd 46% van de certificaten afgegeven op basis van de 2015-versie van de norm, tegenover 56% in heel Europa. Nederland zit in de Europese middenmoot (54%), terwijl het percentage in Frankrijk aanzienlijk boven het Europese gemiddelde ligt (64%).

Per 31 december 2017 bedroeg het aantal afgegeven certificaten 1.063 in België, 6.318 in Frankrijk en 2.739 in Nederland.

ISO 50001: Energiemanagementsysteem

De ISO 50001-certificering voor energiemanagementsystemen kende wereldwijd een groei van bijna 10% op jaarbasis. Het merendeel van de gecertificeerde organisaties bevindt zich evenwel in Europa. Volgens Catherine Moutet, hoofd van AFNOR Énergies, ‘Heeft de Europese energie-efficiëntierichtlijn van 2012 bijgedragen tot dit succes. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen immers om de vier jaar een energieaudit uit te voeren, tenzij ze ISO 50001 gecertificeerd zijn’.

We noteren de voorbije 5 jaar een sterke toename van het aantal gecertificeerde organisaties. In 2013 telde België slechts een twintigtal gecertificeerde organisaties, tegenover meer dan 200 vijf jaar later.

ISO 27001: Informatiebeveiligingsmanagementsysteem

De ISO 27001-norm heeft in 2017 de grootste groei doorgemaakt, met 39.501 gecertificeerde organisaties wereldwijd. Dit is 19% meer dan in 2016. In Europa is deze stijging deels te verklaren door de publicatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de recente inwerkingtreding van de AVG en door de steeds toenemende digitalisering van gegevens, zal deze norm naar verwachting  ook in de komende jaren op een groeiende belangstelling kunnen rekenen.

Met 913 certificaten staat Nederland wereldwijd in de top 10. In België werden 127 certificaten afgegeven, tegenover 342 in Frankrijk.

ISO 45001: Managementsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk

Aangezien de norm ISO 45001 pas werd gepubliceerd in 2018, is het nog enkele maanden wachten op de resultaten van het volgende jaaroverzicht voor de eerste cijfers over het aantal gecertificeerde organisaties.

Bron: 

https://www.iso.org/fr/the-iso-survey.html

https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1

https://lemagcertification.afnor.org/blog/qualite-environnement-energie-iso-survey-2017/

Auteur : Marie-Françoise Gillis, senTRAL

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheids-, belasting- en boekhoudsector, governance, risk & compliance en wet- en regelgeving. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met gespecialiseerde technologie en diensten.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
verifield

Hulp nodig?

Safetychecks, veiligheidsrondgangen & audits