A Polgári Jog folyóirat tartalma, tematikája felöleli a polgári jog egészét. Legfontosabb célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését. Bár középpontjában a Polgári Törvénykönyv áll, nem áll meg annak tartalmi határánál, hiszen a kódex hatása is túlmutat az általa közvetlenül szabályozott viszonyokon.

Jogértelmezési kérdések és válaszok megvitatására koncentráló, a joggyakorlat aktuális témáival foglalkozó tanulmányokon, jogesetelemzéseken túl megjelennek a régi ügyek is új megoldással, továbbá az első és majd folyamatosan bővülő bírósági határozatok is szerkesztett formában. A tanulmányok és a jogesetelemzések double-blind peer review rendszerben kerülnek lektorálásra.

A folyóirat teret kíván adni annak is, hogy a jogalkotók, a bármely jogi hivatásrendhez tartozó jogalkalmazók (ügyvédek, jogtanácsosok, bírák, közjegyzők, ügyészek), a tudomány elméleti képviselői, kezdők és gyakorlottak egyaránt szakmai vitát kezdeményezzenek, megosszák gondolataikat, álláspontjukat, szakmai véleményüket saját tapasztalataik alapján, rövid – nem tanulmány jellegű – írások formájában. A Szerkesztőbizottság mindenkit bátorít az ebben való részvételre, hogy tanulhassunk egymástól.

A folyóirat elmaradhatatlan célja, hogy betekintést nyújtson a legújabb polgári jogi témájú szakirodalomba és konferenciákba is. A konferenciák közül is kiemelést érdemel az évente megrendezésre kerülő Wolters Kluwer Jogi Konferencia, melynek előadói a rendezvényre, sőt már annak időpontját megelőzően publikált írásaikkal gazdagítják a lap tartalmát. A konferencia résztvevőinek pedig lehetősége van arra, hogy az ott elhangzottakra írásban is reflektáljanak a későbbi lapszámokban.

A folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. Ez a formátum lehetővé teszi a Jogtár-platform által biztosított funkciók elérését, keresési lehetőséget a lapszámok között, a folyamatosan bővülő tartalomban. Nagy előnye továbbá, hogy a Jogtár-előfizetéssel is rendelkező előfizetők a lapban meghivatkozott joganyagokat, bírósági határozatokat (pl. a szerkesztett eredeti döntést) közvetlenül is elérhetik a szövegbe ágyazott linkek segítségével. Bárhol, bármilyen eszközzel elérhető valamennyi száma, csak egy böngésző szükséges hozzá.

A Polgári Jog folyóirat rangjára, szakmai minőségére, az eltérő álláspontok, megoldások iránti nyitottságra a Szerkesztőbizottság tagjainak személye a garancia.

További információk:
Polgári Jog online folyóirat

A Polgári Jog folyóirat Szerkesztőbizottságának tagjai

  • Dr. Vékás Lajos, professor emeritus, akadémikus, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék – főszerkesztő.
  • Dr. Kisfaludi András egyetemi tanár, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék – a Tanulmány rovat vezetője.
  • Dr. Gárdos Péter, ügyvéd, Gárdos, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda – a Jogesetelemzés rovat vezetője, A Döntvény rovat társszerkesztője
  • Dr. Parlagi Mátyás, bíró, kollégiumvezető helyettes, Fővárosi Törvényszék – a Döntvény rovat társszerkesztője
  • Dr. Csehi Zoltán, egyetemi tanár, PPKE JÁK, Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék, az Európai Unió Törvényszékének bírája – a Fórum rovat vezetője.

Elérhetőség:
[email protected]

  • A Polgári Jog folyóirat szerkezete: Letöltés >>>
  • A Polgári Jog folyóiratban való publikálás általános feltételei: Letöltés >>>
  • A Polgári jog folyóirat szerkesztési elvei: Letöltés >>>
  • Szövegszerkesztéssel, hivatkozásokkal, jelölésekkel kapcsolatos formai követelmények: Letöltés >>>

a Szerkesztőbizottság
Wolters Kluwer Kft.

A Wolters Kluwer vállalatról
A Wolters Kluwer (WKL) világszinten vezető szerepet tölt be az egészségügy, az adózás és pénzügy, a közigazgatás, a kockázatkezelés, valamint a jogi megfelelőségi és -szabályozási szektorban dolgozók számára nyújtott szakmai információk, szoftvermegoldások és szolgáltatások terén. Nap mint nap segítünk ügyfeleinknek a legfontosabb szakmai döntéseik meghozatalában azáltal, hogy olyan szakértői megoldásokat kínálunk számukra, melyek ötvözik a professzionális szakmai ismereteket a specifikus technológiával és szolgáltatásokkal.
Back To Top