XXI. Magyar Munkajogi Konferencia

Húsz éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Amint a csatlakozás évében, úgy idén is számos előadást szentelünk annak vizsgálatára, milyen hatással van a hazai munkajogi jogalkotásra, gyakorlatra az uniós jog. A bécsi Wirtschaftuniversität tanára, dr. Kovács Erika előadásában azt elemzi, hogyan változott az európai munkajog az elmúlt évtizedekben és milyen új jelenségekre számíthatunk a jövőben. Dr. Kun Attila, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető professzora az uniós jognak a magyar munkajogi jogalkotásra és joggyakorlatra gyakorolt hatását mutatja be. Az idei év egyik legjelentősebb hazai munkajogi eseménye az ún. minimálbér-irányelv átvétele lesz, erről dr. Szabó Imre Szilárd értekezik majd. A munka- és pihenőidő témaköre állandóan terítéken van, ezúttal kicsit másképp, más megközelítésben tárgyaljuk ezt a kérdést, dr. Nádas György tanszékvezető előadásában a téma alapjogi aspektusait kutatja. Dr. Dudás Katalin bemutatja nekünk, hogyan változtak a munkaképességgel, keresőképességgel, alkalmassággal kapcsolatos jogszabályi előírások és a bírói gyakorlat.

A Kúria nemrégiben fontos döntést hozott az ún. platform alapú munkavégzés megítélése kapcsán, ennek apropóján külön szemináriumon beszélgetünk majd az új munkavégzési formák munkajogi szabályozásának lehetőségéről. Hatályba lépett a „vendégmunkás törvény”, szakértő előadónk segít ennek gyakorlati alkalmazásában. Régóta gond a fióktelepeken foglalkoztatott munkavállalók munkajogi helyzetének megítélése, de nem egyszerű a magyar munkaszerződéssel tartósan külföldön foglalkoztatott munkavállalók jogállása sem.

Hallhatnak majd előadást az egyenlőtlen munkaidő-beosztás díjazási problémáiról, de kitérünk a vasárnapi és munkaszüneti napi munkaidő-beosztás problémáira is. Az idén is lesz „köztulajdonos” szeminárium, ahol részletesen foglalkozunk azzal, hogy milyen büntetőjogi, kártérítési következményekkel számolhatunk a kógens munkajogi rendelkezések megszegése esetén, emellett megnézzük, milyen tapasztalatok merülnek fel a közös megegyezéssel történő jogviszony megszüntetés nyomán.

A már megszokott és kedvelt alkalmainkat is megtartjuk, így ezúttal is lesz népszerű szakértőink részvételével pódiumbeszélgetés vitára ingerlő jogesetekről, a munkaügyi bírák idén is elemzik majd a munkaügyi perek tanulságait, Lőrincz György immáron kilencedik alkalommal elmélkedik és álmélkodik a bíróságok munkaügyi ítélkezéseivel kapcsolatban
A már hagyományosnak tekinthető, ezúttal elektronikus konferenciakötetben lesz olvasható az előadások szerkesztett, az adott témát bővebben tárgyaló változata.

A XX. Munkajogi Konferencia hangulatának bemutatása
Back To Top