A hatékony Legisway megoldás
A nagy adatvédelmi kihívás

Jogtanácsosként, Ön egy meghatározó szereplő a vállalata adatvédelmi folyamataiban. Hogy csökkentse a jogi kockázatokat, szűkséges, hogy biztosítsa a vállalat jogi információinak védelmét az adatvédelmi incidensekkel szemben. Ha ez nem így történik, a hatóságok és a részvényesek azt állíthatják, hogy a vállalat igazgatói megsértették a kötelezettségeiket, mivel nem csökkentették az Ön számára ismert adatbiztonsági kockázatokat! 

 

Mi több, ha az adatvédelmi incidens személyes adatokat is érint, melyek az általános adatvédelmi szabályozás alá esnek (GDPR), akár 20 millió eurós vagy a bevételük 4%-áig terjedő bírságot is kiszabhatnak. 

 

A lokális adatvédelmi szabályozások függvényében találkozhat továbbá adminisztratív, civil és bűntetőjogi szankciókkal és/vagy kártérítési követelésekkel is. A tét túl nagy ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja a kockázatok kezelését.

 
A hatékony Legisway megoldás
A Legisway a legmagasabb bizontsági normák figyelembevételével kezeli a bizalmas jogi infomrációkat és védi őket a jogosulatlan hozzáférésektől. A szerepkörökön alapuló hozzáférési jogosultságok segítik az adatok bizalmas kezelését, így teljes kontrolja van afölött, hogy ki, mikor férhesssen hozzá a számára szükséges adatokhoz. Sőt, a Legisway segítséget nyújthat a GDPR-megfeleléshez vezető út során a folyamatok szabványosításában és azok automatizálásában. Az adatvédelem modul egy hatékony eszközt biztosít az adatfeldolgozási folyamatok és a váratlan adatvédelmi incidensek kezelésére és jelentésére, ezzel segítve a saját megfelelésének gyorsaságát.
Highlights

Biztosítsa a jogi adatok védelmét
A Legisway megőrzi adatait és védi a jogosulatlan hozzáférésektől, illetve incidensektől. A jogosultságon alapuló engedélyekkel korlátozhatja az érzékeny adatokhoz való hozzáférést.

Rögzítse adatvédelemmel kapcsolatos információit egy helyen
Fenntartja az adatvédelmi információk archívumait, beleértve az adatfeldolgozói szerződéseket (DPA), amelyek könnyen hozzáférhetővé és megtekinthetővé tehetőek a gazdálkodó egység, az osztály, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és még sokak számára.

Az adatkezelési folyamatok nyomon követése és riportálása
Adatkezelési folyamatok regisztrálása a szervezetén belül, adatkezeléssel kapcsolatos jogi kötelezettségek betartása, valamint a vállalkozás által használt személyes adatok nyomonkövetése.

Hozzon létre az adatvédelmi incidensekre vonatkozó jelentési folyamatokat
Rögzítse az adatvédelmi incidenseket és az ahhoz kapcsoldó jelentéseket az adatvédelmi hatóságnak való továbbítás céljából, kövesse nyomon az értesítési időszakokat és határozzon meg feladatokat a válaszadási idő lerövidítése és a bírságok elkerülése céljából.

Értékelje az adatvédelmi kockázatait
Értékelje a potenciális adatvédelmi incednsek kockázatát, hatását és valószínűségét mielött azok bekövetkeznének, hogy ezzel is erősítse a szervezeten belüli megfelelést.

Fedezze fel a Legisway Essentials szoftvert
Az adatvédelem kezelése a Legisway Essentials segítségével

- Vegye nyilvántartásba adat kezelési folyamatatit és az esetleges adatvédelmi incidenseket, és tárolja egy helyen az adatkezelési megállpodásait.

 

- Tartsa karban az adatvédelmi folyamatokkal kapcsolatos archívumot, amelyhez az egyes szervezeti egységek, a különböző osztályok, az adatkezelők, az adatfeldolgozók és egyéb szervezetek is könnyen és biztonságosan hozzáférhetnek és ellenőrizhetnek.

 

- Azonosítsa az adatvédelmi incidensek kockázatát és ossza meg azt összevont jelentések fomrájában az érdekelt felekkel a probléma megoldásának felgyorsítása érdekében.

 

- Vegye nyilvántartásba az adatkezelési incidenseket és a  kapcsolodó jelentéseket adatvédelmi hatóságok számára, kövesse nyomon az értesítési időszakokat,  és osszon ki feladaokat az adatvédelmi incidensek riportálására a szankciók elkerülése érdekében.

 
Fedezze fel, hogyan segíthet a Legisway:
Back To Top