Jog30 január, 2020

Az összbüntetésről szóló büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenessége

Az Alkotmánybíróság a 2020-as első határozatával megállapította, hogy az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenes, így azt 2019. június 25. napjára (azaz a Magyar Közlönyben történt közzétételének napjára) visszaható hatállyal megsemmisítette. A visszaható hatályú megsemmisítésre tekintettel elrendelte továbbá az érintett jogegységi határozat alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatát.

A bírói kezdeményezés alapján indult eljárásra azért került sor, mert a 2/2019. BJE szerint az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntetőtörvény meghatározásakor az alapítéletekkel elbírált bűncselekmények elkövetési ideje közömbös; kizárólag annak van jelentősége, hogy az összbüntetésbe foglalás lehetősége mikor nyílt meg. Az eljárást kezdeményező indítványozó álláspontja szerint azonban: a „BJE a jogalanyokra nézve szigorúbb, a jogalanyok helyzetét elnehezítő Btk.-szabályozás alkalmazását írja elő az összbüntetési eljárásokban a Btk. hatálybalépését megelőzően elítéltek esetében is.”

Az Alkotmánybíróság megállapította: „ha a Btk. 93–96. §-ai a 2013. július 1-jét megelőzően jogerőre emelkedett ítéletekben foglalt büntetés összbüntetésbe foglalására csak akkor alkalmazhatók, ha az elítéltre nézve kedvezőbb, előnyösebb előírást rögzítenek.” Kizárólag e szempontok tiszteletben tartása esetén felel meg a jogalkalmazás a visszaható hatály tilalmából fakadó alkotmányos követelményeknek – olvasható az alkotmánybírósági határozatban.

Joganyag: 1/2020. (I. 2.) AB határozat az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Módosította:
Megjelent: MK 2020/1. (I. 2.)
Hatályos:
Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség megállapítása
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top