Jog25 május, 2020

Jogszabályfigyelő: Hatékony jogvédelmet kell biztosítani az adatigénylőknek az év végéig

Az Alkotmánybíróság hivatalból indított eljárása eredményeképp megállapította, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdésébe foglalt tájékoztatási kötelezettség nem teljesülése esetére a törvény – mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet megvalósítva – nem biztosít hatékony bírói jogvédelmet az adatigénylőnek. Felhívta ezért az Országgyűlést, hogy jogalkotói kötelezettségének 2020. december 31-ig tegyen eleget.
Az Alkotmánybíróság határozata szerint: „a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog védelme – összhangban az Alaptörvény 39. cikkének a közpénzek nyilvánosságára vonatkozó egyértelmű szabályával – megköveteli, hogy az adatigény minden tájékoztatásra kötelezettet illetően bíróság előtt érvényesíthető és kikényszeríthető legyen.”

Joganyag: 7/2020. (V. 13.) AB határozat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos, mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról
Módosította:
Megjelent: MK 2020/107. (V. 13.)
Hatályos:
Megjegyzés: mulasztásos alaptörvény-ellenesség megállapítása
Online Kreditpontos Jogtárképzés
A Jogtár® 
felépítése és működése
Ingyenes, 4 kreditpontos online képzés a Jogtár® használatáról
Back To Top