Az alkotó tevékenység útján létrejött innovációk, szellemi alkotások oltalmazásának és hasznosításának kérdései az egyetemi működésben is fontos, és mindennapi témák. Az előadás célja, hogy megismertesse a szabadalom, használati mintaoltalom, dizájn, szerzőijog és know-how oltalmazásának feltételeit és folyamatát, valamint az alkotók és az egyetem közötti jogviszonyokat, az ezen jogviszonyokban felmerülő kérdéseket, továbbá a hasznosítás kérdéseit. 
 
Tematika:

 • feltaláló fogalma és követelmények 
 • szabadalmaztathatóság feltételei 
 • szolgálati és alkalmazotti találmány 
 • használati minta, dizájn 
 • elsőbbség, újdonságrontás, előzetes vélemény, nemzetközi szakasz, regionális szakasz, UPC 
 • szerzői jog 
 • know-how
 • feltalálói díjszerződés 
 • hasznosítási szerződés 
 • spin-off cég, szindikátusi szerződés 
 • IP szabályzat 

Előadók: 

 • Dr. Lukácsi Péter ügyvéd, partner SBGK
 • Jámbor Eszter szabadalmi ügyvivő, SBGK

Időpont: 2022. november 28. 10:00-12:00

 

Regisztráljon Ön is és vegyen részt ingyenes webináriumunkon!

 

Az előadók bemutatása:

 • Dr. Lukácsi Péter ügyvéd, partner

Fő szakterületeit tekintve szellemi tulajdonjoggal, elsősorban védjegyekkel, szerzői joggal és designokkal foglalkozik. Mindemellett jelentős tapasztalatra tett szert a vitás ügyek rendezése és a versenyjog területén. Szintén jelentős szakértelemmel bír a licensz, a disztribúciós és a franchise szerződésekkel kapcsolatosan. Péter járt el az Európai Bíróság előtt az első magyar védjegyügyben, amelyet a bíróság előzetes döntéshozatalra terjesztett fel.
Számos hazai és nemzetközi szellemi tulajdonjogi szakmai egyesület és szervezet tagja, ezek közül a Legal Network International, az EEuropean Communities Trade Mark Association, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület (MIE) és a Magyar Védjegyegyesület vezetőségében is szerepet vállal. A MIE alelnöke.
Péter hazai és külföldi konferenciák, szakmai rendezvények rendszeres előadója, számtalan publikáció szerzője. Ph.D.-fokozatot 2018-ban szerzett az ELTE-ÁJK-n, ahol jelenleg ügyvédi praxisa mellett, adjunktusként dolgozik. Szerzői Jogi Szakértő Testület és Iparjogvédelmi Szakértői Testület tagja. 

 • Jámbor Eszter szabadalmi ügyvivő

Jámbor Eszter a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán géptervező szakon végzett. Később a Magyar Szabadalmi Hivatal szellemi tulajdon-szakértője lett (1990-ben bejegyzett szabadalmi ügyvivő, majd ezt követően bejegyzett európai szabadalmi ügyvivő). Eszter a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a szabadalmak területén szerzett tapasztalatot mint szabadalmi vizsgáló és a formatervezési minták területén, mint osztályvezető. Irodánkhoz 2020-ban csatlakozott, 25 évnyi tapasztalatát hasznosítandó. A szabadalmi jog és szabadalmi eljárásjog alapos és mély ismeretének köszönhetően azóta is folyamatosan segíti irodánkat a hazai és külföldi ügyfeleink ügyeinek intézésében. A szabadalmi és formatervezési minta mellett a hasznosítási mintaoltalmak területétét is jól ismeri. 


Back To Top