Dálnoki Réka: A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás I. és II. rész


Az ingatlannyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 2023 februárjában lép hatályba, és váltja fel a jelenlegi Inytv.-t., többek között olyan célokkal, mint hogy az ingatlan-nyilvántartás korszerű és a digitalizáció terén is versenyképes legyen, a papíralapú ügyintézés helyett megvalósuljon az elektronikus ügyintézés, az ingatlan-nyilvántartás áttekinthető, teljes körű és naprakész legyen, valamint összekapcsolható legyen az állam más közhiteles elektronikus nyilvántartásaival.

Dálnoki Réka „A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás” című, az Ingatlanjog online folyóirat 2021/2. és 2022/1. számában megjelent kétrészes tanulmányában átfogó képet ad a megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszerünkről és az új szabályozás alapját képező koncepcióról, bemutatva az ingatlan-nyilvántartási szabályozás új elemeit, az új elektronikus jogi szabályozás céljait és az azokkal szemben támasztott követelményeket.

Amennyiben Ön is szeretné jobban átlátni a megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszert és az ingatlan-nyilvántartás új szabályozásának koncepcióját, valamint a még megvalósításra váró további jogalkotás irányát, akkor töltse le „A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás” című cikkünket.

Amennyiben szeretne a megújuló ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint egyéb ingatlanjogi témákról és aktualitásokról további ismeretekre szert tenni, az Ingatlanjog online szakfolyóiratban számos szakcikket talál. 

Ízelítő az Ingatlanjog online szakfolyóira tartalmából:

 • Dálnoki Réka: A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás – II. rész
 • Dálnoki Réka: A megújuló ingatlan-nyilvántartási rendszer szabályozási koncepciója és az ahhoz kapcsolódó jogalkotás – I. rész
 • Rosta Márton: Az elővásárlási jog egyes kérdései a teremgarázs ingatlanok esetében (az Inytv. vhr. módosulására tekintettel a szerző által kiegészítve)
 • Gyurán Ildikó: A felek pozíciója a földforgalmi eljárásokban
 • Tombor Csaba: A helyi földbizottság állásfoglalása vitathatóságának kérdése a földforgalmi ügyekben
 • Papik Orsolya: Az előhaszonbérleti jog a mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződések körében
 • Kiss Gábor: A társasházi közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések és azoknak a tulajdonostársak közötti megállapodással való rendezésének a jogi lehetősége – A Kúria polgári tanácsa által 2020. szeptember 2-án hozott Pfv.I.20.019/2020/6. számú ítélet
 • Tombor Csaba: Az érdekellentét fennállása vizsgálatának szempontjai az ingatlan-nyilvántartási eljárásban - A Kúria K.III. tanácsa által 2021. május 19-én hozott Kfv.III.37.146/2021/7.
 • Orosz Dzsenifer: A mezőgazdasági földterületen fennálló haszonélvezeti jog és az Európai Unió joga összefüggései - Az Európai Unió Bírósága által a C-235/17. számú ügyben 2019. május 21-én hozott ítélet  
 • Demjén Péter: “Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata” elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport jelentésének összefoglalása, főbb tanulságai II.
 • Demjén Péter: „Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata” elnevezésű joggyakorlat-elemző csoport jelentésének összefoglalása, főbb tanulságai I.
 

 

Back To Top