A digitális elemeket tartalmazó árukra és digitális tartalmakra vonatkozó kellékszavatossági és jótállási szabályok

Tematika:

I. A 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet és EU 2019/771 irányelv

 • kormányrendelet hatálya
 • fogalmak
 • Az EU 2019/771 irányelvének útmutatása/példái a hatály tekintetében

II. Hibás teljesítés

1. Általános követelmények:

 • mennyiségi, minőségi megfelelőség
 • meghatározott célra való alkalmasság
 • tartozékokra, útmutatókra, támogatásra vonatkozó követelmények
 • szerződésben meghatározott egyéb specifikációnak való megfelelés: funkcionalitás, kompatibilitás, frissítések
 • nyilvános kijelentéseknek való megfelelés
 • ésszerűen elvárható követelmények teljesítése
 • mintának, modellnek, próbaverziónak való megfelelés
 • Ptk. szabályokkal együttes alkalmazás

2. Árukra vonatkozó speciális szabályok

 • üzembe helyezés
 • hibás teljesítési vélelem

3. Digitális elemet tartalmazó árukra vonatkozó speciális szabályok

 • digitális elemeket tartalmazó áru fogalma
 • digitális elemeket tartalmazó áruk tekintetében támasztott frissítési követelmények,
 • hibás teljesítés alóli mentesülés speciális esete

4. Digitális tartalomra vonatkozó speciális szabályok

 • frissítések szabályai, értesítés, kimentési lehetőségek
 • szakszerűtlen integrálás
 • egyszeri ill. időszakonkénti szolgáltatás és folyamatos szolgáltatás
 • bizonyítási teher
 • hibás teljesítési vélelem
 • kompatibilitás hiánya miatti kimentés

III. Kellékszavatossági és jótállási szabályok

1. Árukra és digitális elemet tartalmazó árukra vonatkozó kellékszavatossági igények sajátos szabályai

 • árleszállítás és elállás sajátos szabályai, az árleszállítás mértéke
 • kijavítás és kicserélés sajátos szabályai
 • szerződés megszüntetése mint kellékszavatossági igény, ennek szabályai

2. Árukra és digitális elemet tartalmazó árukra vonatkozó jótállási igények sajátos szabályai

 • reklámokban, nyilatkozatban foglaltak jelentősége
 • közvetlen gyártói felelősség
 • jótállási nyilatkozat tartalma, formája

3. Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó sajátos kellékszavatossági szabályok 

 • kellékszavatossági jogok
 • árleszállítás és elállás sajátos szabályai, az árleszállítás mértéke
 • kijavítás és kicserélés sajátos szabályai
 • a közösségi média szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok
 • a szerződés megszüntetése mint kellékszavatossági igény"

A webinárium megtekintését ügyvédeknek, olyan cégek, vállalkozások vezetőinek ajánljuk, ahol digitális tartalmakat értékesítenek.

Előadó: 

 • Dr. Tamási Artúr szenior ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
 • Dr. Krisztián Alexandra ügyvédjelölt, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda
 • Dr. Vass Réka szenior ügyvéd, Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

Időpont: 2022. március 22. 15:00-16:00

A webinárium a Microsoft Teams platformon zajlik.

Regisztráljon ingyenes webináriumunkra Ön is!

Az előadókról
Back To Top