„Ha azt gondolja, hogy sokba kerül mindennek megfelelni, próbálja ki a nem-megfelelést.” (Paul McNulty)

Az etikus vállalati működés és az ehhez szorosan kapcsolódó compliance fogalma elsőre nehezen magyarázható és érthető a magyar (jogi) gondolkodás logikája mentén. Tükörfordításban a szó „megfelelést” jelent, pontosabban pedig a különböző jogszabályoknak (jogi normáknak), valamint belső, a vállalat által saját maga által – tulajdonosai, munkavállalói, szerződéses partnerei számára – felállított, részben szintén jogszabályokon, részben pedig erkölcsi-etikai alapokon nyugvó (pl. adott esetben etikai kódexekbe foglalt) normáknak való megfelelést jelenti. Újabban pedig már a – szabályoknak akár betű szerint –megfelelő („compliant”) működés önmagában nem is elegendő az etikusnak nevezhető működéshez, annál több kell, mégpedig az, hogy egy adott vállalat szervezetét, annak minden szintjét szellemiségében is áthassa az ún. compliance-kultúra.

A compliance témakörében napvilágot látott könyv," Ambrus István - Farkas Ádám: A compliance alapkérdései – az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata" hiánypótlónak számít, érdemben hozzájárul a hazai compliance-menedzsment elméleti hátterének és gyakorlatának fejlesztéséhez.

Erről győződhet meg Ön is, amennyiben letölti ingyenes, a vállalati belső visszaélés-vizsgálatról szóló kiadványunkat.

Milyen hasznos információkat szerezhet az ingyenesen letölthető, 15 oldalas fejezetből?

  • A vállalatok éves szinten árbevételük 5%-ának megfelelő kárt szenvednek a terhükre elkövetett visszaélések miatt. Hogyan jelenik meg az "internal investigation" a nemzetközi környezetben működő vállalatoknál?
  • Mi a helyzet Magyarországon, ahol a jogrendszer jelenleg nem szabályozza a visszaélés-vizsgálatot? Milyen jogszabályokból vezethetők le implicite a visszaélés-vizsgálattal kapcsolatos, azt lehetővé tevő rendelkezések?
  • Egy olyan eljárásban, amely törvényileg nem szabályozott és így értelemszerűen hiányoznak belőle a garanciális szabályok is, mi biztosíthatja az érintettek jogait?
  • Hogyan zajlik hazánkban az internal investigation „eljárásjoga”? Melyek a belső visszaélés-vizsgálatok során keletkezett bizonyítékok későbbi hatósági vagy bírósági eljárásban történő felhasználásával kapcsolatos szabályok, tilalmak, korlátok?
  • Hogyan lehet felépíteni egy robosztus adatvédelmi keretrendszert internal investigation fókusszal? 
 
Back To Top