Az előadás címe és időpontja:

  • Szekció címe: Technológia-Jog-Kommunikáció - GeneratívAI fejlesztők helytállási kötelezettsége a jogsértő felhasználásokért - 2024. május 15. (13:00-14:00)

Mezei Péter a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának professzora. 2014 decemberében címzetes adjunktusi (dosentti) címet kapott a Turkui Egyetem (Finnország) Állam- és Jogtudományi Karán. Emellett a Vytautas Magnus Egyetem (Litvánia) vezető kutatója és az Université Jean Moulin Lyon III (Franciaország) vendégoktatója (professor invité). Koordinálja a Szegedi Tudományegyetem Szellemi Tulajdon Összehasonlító Jogi LLM-ét, valamint a szegedi oldalon a Drezdai Műszaki Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem közös szellemi tulajdonvédelmi LLM képzését. Oktatási tevékenyége és kutatásai keretében az összehasonlító jogra, valamint az összehasonlító, digitális, nemzetközi és európai szerzői jogra fókuszál. Tagja a European Copyright Society-nek és a magyar Szerzői Jogi Szakértő Testületnek. A Magyar Iparjogvédelmi Egyesület szerzői jogi alelnöke.

Legfontosabb angol nyelvű cikkei az SSRN-en keresztül érhetők el a https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1697918 címen. ORCID-szám: https://orcid.org/0000-0003-4832-2079.
LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/peter-mezei-8b36641a/ 

Vissza az előadókhoz

Back To Top