Az előadás címe és időpontja:

 • Szekció címe: Technológia-Jog-Kommunikáció - Az audovizuális kommunikáció helyzete a polgári perjogban - 2024. május 15. (13:00-14:00)

A Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára vagyok. Gimnáziumi tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, egyetemi tanulmányaimat az ELTE ÁJK-n végeztem. 1998-tól 2017-ig az Alkotmánybíróságon dolgoztam, 2006-tól jogi képviseletet is ellátó jogtanácsosként. Jelenleg Győrben vezetem végrehajtói irodámat. 1998-tól 2005-ig az ELTE jogi karán, majd 1999-től máig a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktatok polgári eljárásjogot, 2008-tól egyetemi docensként, 2011-től tanszékvezetőként, 2022 óta egyetemi tanárként. 

Tudományos fokozatomat 2007-ben szereztem meg az „Alkotmányos médiajog” c. könyvemmel. Számos polgári eljárásjogi és médiajogi cikk és tanulmány szerzője vagyok, közreműködtem médiajogi és polgári eljárásjogi tankönyv megírásában. Társszerzője és társszerkesztője vagyok a Közlönykiadó által nyomtatott illetve elektronikus formában megjelentetett polgári perrendtartási kommentárnak, továbbá az angol nyelven a Wolters Kluwer által gondozott, a magyar polgári eljárásjogot angolul bemutató könyvnek. 

A polgári eljárásjogi kodifikáció során tagja voltam az igazságügyi miniszter által felkért szakértői bizottságnak, elnöke voltam az általános szabályokat és elektronikus cselekmények szabályait megalkotó munkabizottságnak. Öt hónapot töltöttem az Egyesült Államokban tanulmányúton, ahol a class action (osztályos kereset) jogintézményét kutattam. E témában az utóbbi években számos tanulmányom, cikkem jelent meg, erről tartottam habilitációs előadásomat is. Angol nyelven tanulmányt jelentettem meg továbbá a végrehajtási jog elektronizálása témakörében egy lengyel tanulmánykötetben. Jelenlegi kutatási témám az önvezető autók szabályozási és felelősségi kérdései. 

Tagja voltam a Kúria „A felszámoló jogállása a Cstv. 51. §-ában meghatározott kifogás alapján indult eljárásban” joggyakorlat-elemző csoportjának. A Glossa Iuridica társ-főszerkesztője, a Jogtudományi Közlöny szerkesztője vagyok. Tagja vagyok a jogi és a végrehajtói szakvizsgabizottságnak.

Egyetemi végzettségek, szakmai képesítések

 • Jogász, diploma „cum laude” minősítéssel, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1998)
 • Jogi szakvizsga „jó” minősítéssel (2002)

Külföldi tanulmányok

 • Fordham University, New York, USA (2012, egy szemeszter, kutatás)
 • Pannonius Fellowship, Washington D.C., USA (2015/2016, egy szemeszter, kutatás)

Tudományos fokozat

 • Ph.D. „summa cum laude” minősítéssel a Károli Gáspár Református Egyetemen (2008), a doktori disszertáció címe: „Alkotmányjos médiajog?”, a disszertáció 2008-ban a KRE ÁJK és az ORTT gondozásában könyvként megjelent
 • habilitáció Károli Gáspár Református Egyetemen (2016), habilitációs monográfia: Pro Actione Collectiva, Patrocínium, Budapest, 2015, habilitációs előadások: 2016. december 7.

Jelenlegi egyetemi státusz

 • tanszékvezető egyetemi tanár, KRE ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék (1999-)

Gyakorlati szakmai tevékenység

 •  főtanácsadó, jogtanácsos, Alkotmánybíróság (1998-tól 2017 februárig)

Korábbi munkahelyek

 • ELTE ÁJK, oktató, szakterület: polgári eljárásjog (1999-2005)
 • BKF, oktató, médiajog (2008-2012)

Fontosabb konferencia előadások:
Magyar nyelven tartott konferencia-előadások:

 • A pertársaság múltja, jelene és jövője az aggregált igényérvényesítés szempontjából, 2012. április 20., Szegedi Egyetem, ÁJK – Polgári Eljárásjogi Kollokvium 
 • A médiaszabályozás egyes alkotmányossági kérdései, 2012. április 24., Budapest, KRE ÁJK 
 • Választási szólásszabadság, 2012. december 6., Magyar Tudományos Akadémia Médiatudományi és Médiatörténeti Kutatócsoportja által szervezett konferenciaAz új Ptk. egyes a
 • Alkotmányjogi (alaptörvényi) összefüggései – KRE ÁJK, Budapest, 2012. december 13. 
 • Az új Ptk. hatályba lépésének hatása a polgári eljárásjogi oktatásra, Magánjogot Oktatók Egyesületének éves konferenciája, Győr, 2013. június 14-15. 
 • Culpa in actionem. A fél és képviselőjének felelőssége egyes eljárási cselekményekért a polgári perben – A problémák ismételt felvetése, a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves Konferenciája „A felelősség dimenziói a magánjogban”, Budapest, 2014. június 27-28. 
 • A tömeges perléssel kapcsolatos egyes jogalkotási kérdések, Konferencia az új polgári perrendtartás szabályozási irányairól, (Igazságügyi Minisztérium, Magyar Jogász Egylet, Miskolci Közjegyzői Kamara, ME ÁJK), Miskolc, 2015. május 8. 
 • A csoportos perléssel kapcsolatos aktuális kérdések, American Hungarian Chamber of Commerce, Szabályozási Bizottság ülése, Budapest, 2015. június 17. 
 • Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban – Tradíció és megújulás [Harsági Viktória (szerk.), könyvbemutató], PPKE JÁK Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék, Budapest, 2015. június 18. 
 • Közérdekű kereset – a bizottság álláspontja, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának Civilisztikai Albizottsága „Az új Polgári perrendtartás – közérdekű keresetindítás kérdései” c. ülése, PPKE JÁK, 2015. június 18. 
 • A jogrendek versenye a kodifikálandó polgári eljárásjogunk szemszögéből, Jogrendszerek közötti verseny. Joggazdaságtani konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, 2015. szeptember 4.
 • Eljárási jogrendek versenye és hatékonysága, "Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség – Etika–gazdaság–jog", Konferencia a KRE ÁJK és MNB közös szervezésében Budapest, 2015. október 15.
 • A digitális technológiák használatának lehetőségei a polgári perben, Magyar Jogász Egylet és Igazságügyi Minisztérium, 2015. november 6. Debrecen
 • A modern infokommunikációs eszközök felhasználásának lehetőségei és trendjei – nemzetközi kitekintés, „Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai” DE ÁJK és MRA szervezésében „A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok” c. konferenciasorozat részeként, Debrecen, 2015. november 19. 

Idegen nyelven tartott konferencia-előadások:

 • Some aspects and guarantees of the individual civil law notarial procedures with regard to constitutional law – 24. Közép-európai Közjegyzői Kollokvium, Sopron, 2012. november 8-10.
 • Proportionality as smart regulatory principle – in the Practice of the Hungarian Constitutional Court – Roundtable Discussion on ’Smart’ Media Regulation Principles In the Framework of the Co-operation activities between the Council of Europe and Hungary in the media field, 2013 <<http://mediaszabalyozas2013.nmhh.hu/round2.html>>
 • Codification of the Hungarian Civil Procedure, at the Association of American Law Schools & Federalist Society Annual Law Faculty Conference, January 8-9 2016, New York 

Nyelvismeret

 • magyar (anyanyelv), angol (felsőfok), német (középfok)

Sándor Udvary is full professor at the Károli Reformed University, School of law, head of Civil Procedure Department. Between 1998 and 2017 he worked at the Constitutional Court as chief counselor, from 2006 as attorney of the court, as well. He leads his bailiff office in Győr as of today. Between 1998 and 2005 at the Eötvös Loránd University of Sciences, from 1999 at the Károli University he teaches civil procedure, media law and other various topics. 
He received his PhD from the Károli University with his book on Constitutional Media Law and authored more than 50 essays and articles in media and civil procedural law. His habilitation thesis concerned the class action and its introduction to the Hungarian legal system. He became full professor in 2022. 
He was member of the Codification Committee for the Civil Procedure, chairing the VIth Subcommittee dealing with the general rules of the procedure. He was also appointed member of the Scientific Committee for Codification of the Civil Procedure, sent out by the Minister of Justice. He is editor of the Jurisprudential Gazette, and Glossa Iuridica and co-authored a book on Hungarian Civil Procedure, published by International Wolters Kluwer. 


Vissza az előadókhoz

Back To Top