Az előadás címe és időpontja:

  • A munkaszerződés és a munkajogviszony kapcsolata – evidenciák és dilemmák - 2022. október 12. (13:45-15:15)

Pályafutás:

Dr. Zaccaria Márton Leó 1986. augusztus 15-én született Debrecenben. Iskolai tanulmányait Debrecenben folytatta, 2010-ben jogász diplomát szerzett a Debreceni Egyetemen. 2010 és 2013 között nappali tagozatos, állami ösztöndíjas PhD hallgatóként dolgozott, egyetemi doktori (PhD) fokozatát 2015-ben szerezte meg a munkajog területén irányadó egyenlő bánásmód elvének elméleti és joggyakorlati kérdéseinek témakörében írt doktori disszertációjával. 2013 és 2016 között tanársegédként dolgozott, 2016 óta pedig adjunktusként dolgozik a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2012 óta kari Erasmus-koordinátor, 2017 óta pedig a Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára. 2021-ben habilitált doktori címet szerzett, a habilitáció alapjául szolgáló monográfia a munkavállalói jogvédelem napjainkban megfigyelhető transzformációjának témakörében született meg. Egyetemi oktatói tevekénysége során előadásokat, szemináriumokat és szabadon választható tárgyak óráit tartja magyar és angol nyelven a magyar és az európai munka- és szociális jog tárgykörében. Külföldi és hazai szakmai és tudományos konferenciák rendszeres előadója magyar és angol nyelven, publikációi magyar és külföldi közlőhelyeken rendszeresen feltűnnek munkajogi tárgykörben. Rendszeresen tart kurzusokat munkajogi és HR szakjogász, valamint HR szakokleveles tanácsadói posztgraduális képzésekben, állandó oktatója a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar European and International Business Law LLM szakjogász képzésének. Korábban Apáczai Csere János, Debreceni Egyetem Universitas Alapítványi, Rézler Gyula Alapítványi és több alkalommal Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjat nyert, vezető kutatóként vállalt részt egy sikeresen lezárt NKFIH kutatási projektben 2015 és 2017 között. 2017 és 2021 között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült. Angol nyelvből jogi és közigazgatási szakmai felsőfokú, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Tagja a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálatnak, a Magyar Munkajogi Társaságnak és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének.

Vissza az előadókhoz
Back To Top